Allt fler insjuknar i TBE

Här är risken som störst

ÖSTERGÖTLAND

. Drygt 200 personer blir varje år sjuka i TBE, fästingburen hjärninflammation. Östergötland är ett av de län där de rapporterade fallen ökat under senare år.

Med anledning av att antalet fall av TBE ökat de senaste åren rekommenderar nu smittskyddsläkare de personer som vistas mycket i naturen i utsatta områden att vaccinera sig.

Förra året konstaterades 16 fall av TBE i Östergötland.

– I och med noggrann smittspårning ser vi att några områden är extra utsatta. Det handlar bland annat om Omberg, ett område norr om Motala och trakerna kring Rejmyre, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Åkerlind rekommenderar de som vistas mycket i skog och mark, framför allt i de utsatta områdena, att vaccinera sig, helst nu i april som senast. De flesta som smittas av TBE får lindriga besvär och blir friska efter ungefär en vecka, men upp till en tredjedel får hjärn- eller hjärnhinneinflammation och kan bli mycket allvarligt sjuka. Vaccin är det enda sättet att skydda sig mot TBE.

För personer under 50 år består grundvaccineringen av tre doser. Efter dos tre är man skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver man sedan ta en fjärde dos efter tre år. Därefter rekommenderas en påfyllnadsdos vart femte år.

Är man 50 år eller äldre när man börjar sin grundvaccinering får man en extra dos. Det gäller även personer, oavsett ålder, med nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom.

De flesta av länets vårdcentraler erbjuder vaccination mot TBE. Man kan också vända sig till vaccinationsmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping, till infektionsmottagningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping eller till en privat vaccinationsmottagning.

Fallen som rapporterats i Östergötland

från 2013 och framåt finns markerade på en karta på 1177 Vårdguidens webbplats.

Publicerad 06 April 2018 11:00