Östgötarna nöjda med vården

ÖSTERGÖTLAND

. De flesta östgötarna är nöjda med sina besök på vårdcentralen. Brinken i Motala och Mantorps vårdcentral tillhör de som fått högst betyg.

I oktober förra året skickades en nationell patientenkät ut till 21 500 östgötar. Resultatet visar att åtta av tio är nöjda. Jämfört med föregående år kan man se en minskning med ett par procentenheter.

– Det är positivt att åtta av tio patienter är nöjda efter sitt besök i vår verksamhet. Enkäten visar att vi ligger bra till, men också att vi behöver se närmare på hur vi kan bli ännu bättre, säger Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland.

Högst siffra får kategorin "respekt och bemötande" där 82 procent är nöjda med läkarbesöket och 84 procent med sjuksköterskebesöket, vilket dock är en liten försämring jämfört med förra året.

När det gäller kategorierna "emotionellt stöd" samt "kontinuitet och koordinering" är östgötarna mer positiva i år. Andelen nöjda har ökat med några procentenheter för såväl läkar- som sjusköterskebesök och ligger sammantaget omkring 75 procent för emotionellt stöd respektive 70 procent för kontinuitet och koordinering.

Den högsta andelen nöjda patienter finns på vårdcentralerna Brinken i Motala, Mantorp och Åby.

– De vårdcentraler som sticker ut positivt är värda en eloge och vi kommer att uppmärksamma dem extra. Vi kommer också att se närmare på om det finns positiva erfarenheter som dessa vårdcentraler kan sprida till andra, säger Kaisa Karro.

Sammantaget är resultatet något sämre än förra året. Exempelvis syns en mindre nedgång när det gäller östgötarnas upplevelse av tillgängligheten. Generellt sett är äldre personer betydligt mer positiva än yngre och män något mer positiva än kvinnor.

Publicerad 13 April 2018 00:00