Politikerna möttes i Trehörna

TREHÖRNA

. Nyligen hölls ett politiskt samtal i samlingslokalen Lusthuset i Trehörna. Inbjudan kom från Trehörna byalag och samtliga partier i Ödeshögs kommunfullmäktige infann sig på mötet utom Ödeshögpartiet.

Under mötet fick varje parti möjlighet att under några minuter presentera de två områden inom kommunpolitiken i Ödeshögs kommun som de ansåg vara mest angelägna att arbeta med under den kommande mandatperioden. Därefter följde ett samtal om vad kommunen kan göra för att underlätta för inflyttning och boende på landsbygden.

Sverigedemokraternas representant Lars-Göran Bonander inledde och tog främst upp frågan om fler poliser och att satsa på rättsvårdande myndigheter. När det gäller kommunalpolitiska frågor nämnde han vikten av en god åldringsvård. Centerpartiets Roger Silfver, Miljöpartiets Håkan Strotz och Socialdemokraternas Anders Karlsson tog alla tre upp boende och bostadsbyggande som ett av de viktigaste områden att arbeta med nästa mandatperiod. Man nämnde möjligheten att få bygga i etapper, att bygga ungdomslägenheter och att profilera boendet på landsbygden. Kristdemokraternas Annicki Oscarsson och Moderaternas Jonas Andersson framhöll tillväxt, näringslivsutveckling och företagande som mest angeläget. Bredbandsutbyggnad och företagsparken vi E4:an betonades samt vikten av att anställa en näringslivsutvecklare. Dessa frågor togs även upp av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Utöver detta tog Centerpartiet upp infrastruktur och kommunikation och Kristdemokraterna välfärdsfrågor som barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Efter partiernas genomgångar fick publiken möjlighet att ställa frågor till politikerna, vilket även byalagets ordförande Sture Brolin gjorde.

Vad kan man göra för att locka till boende på landsbygden? Vad kan det vara som gör att barnfamiljer tvekar och hur kan man undanröja grunden för denna tvekan? Hur kan man få igång byggande på lediga tomter? var frågor som diskuterades.

Frågan om en framtida kommunsammanslagning togs också upp. Här ansåg samtliga partier att man hellre utvecklar samverkan mellan Ödeshög och grannkommunerna än att gå samman med någon annan kommun.

Publicerad 09 May 2018 00:00