Debatt: "Bygg ett campus i Vadstena"

INSÄNT. Vid ett möte där Centerpartiet träffade unga vuxna i Vadstena påtalades problemet med avsaknaden av enklare lägenheter i kommunen. Dels har vi ett förtvivlat läge för de gymnasister som till hösten börjar sitt sista år vid Vadstenagymnasiet (då i Motala) och nu mister sitt boende vid elevhemmet i Vadstena. Dels har vi den icke existerande marknaden av ”den första bostaden att flytta hemifrån till” när man inte vill eller kan bo hos sina föräldrar längre, men inte har den inkomst som krävs för vanliga hyresrätter. I våra högskole- och universitetsstäder är bristen på studentboende svår. I vissa fall tvingas studenter tacka nej till utbildningar för att de inte finner något boende. Vadstena kommun har länge setts som en ort som ligger lite avsides och därför inte berörs av studenternas situation. Inget kan vara mer fel!

Livsmiljön, så som närhet till kultur, natur och vatten, är en viktig komponent vid val av boendeort. Vadstena har med åren blivit högintressant för många, unga som gamla, särskilt då den nya tekniken öppnar upp för ett mer flexibelt boende i förhållande till yrkeslivet. Det är dessutom bra kommunikationer till Linköping och Norrköping. Har man bil tar man sig lätt till Jönköping. Med tåg från Motala kan man också ta sig till Örebro, ytterligare en universitetsstad. Idag är det helt klart restiden som är väsentlig när man pendlar. Detta ger vid handen att också studenter och unga som är på väg in i yrkeslivet vill ha möjlighet att bosätta sig i kommunen.

Ur detta perspektiv vill Centerpartiet föra fram de unga invånarnas förslag. Låt Vadstenagymnasiets fastigheter byggas om till studentbostäder och låt en del av Birgittaområdet växa till ett Campus. Genom att tillmötesgå de unga vuxnas behov när det kommer till bostäder bygger vi för en positiv utveckling av Vadstena!

Centerpartiet i Vadstena

/Ellen Lundström, Camilla Westling och Charlotta Falkhede-Elf

Publicerad 16 May 2018 13:18