Företagen ger Mjölby höga betyg

MJÖLBY

. Mjölby kommun får gott betyg när det gäller företagsklimatet. Detta enligt två undersökningar med koppling till företagens kontakt med kommunen.

Av
Pernilla Alsén

Enligt en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får Mjölby höga poäng när det gäller så kallat Nöjd Kund Index (NKI). Det är kommunens företag som svarat på frågor om och betygsatt hur de uppfattar kontakten med kommunen. Mest nöjda är företagen när det kommer till bygglovshanteringen, här hamnar Mjölby kommun på index 84 av 100, vilket kan jämföras med rikssnittet på 63 och placerar kommunen på plats 10 av landets 290 kommuner.

– Vi har haft ett långsiktig arbete då vi har jobbat med service, bemötande och hur man hanterar ärenden, så medborgare och företag känner att man får den service man har rätt att kräva, säger stadsbyggnadschef Magnus Petersson och berättar att man bland annat inför ett system där man kan erbjuda bygglov inom 24 timmar.

Övriga områden, förutom bygglov, som SKL gjort sin servicebedömning inom är brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. De företag som haft ärenden hos kommunen inom något av dessa områden under 2017 har fått svara på frågor om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Mjölby får ett totalt NKI-index på 74, vilket kan jämföras med rikssnittet på 71.

Den andra enkäten som presenterades i förra veckan var "Lokalt företagsklimat" från Svenskt Näringsliv. Även här ligger Mjölby bra till. På frågan ”Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?” placerar sig Mjölby tillsammans med Ödeshögs kommun på delad andra plats i länet, båda med betyget 3,8 (av max 6) efter Ydre kommun på förstaplatsen.

Boxholms kommun fick 3,5, Vadstena 3,2 och Motala 3,1 i Svenskt Näringslivs ranking – vilket placerar kommunerna på plats 5, 9 respektive 10 på östgötalistan.

I enkäten har företagen svarat på 15 frågor och för Mjölbys del ökar alla betyg utom två. Särskilt nöjda är företagen med vägnät, tåg och flygförbindelser, tele- och it-nät och minst nöjd är man med kommunens upphandling och tillgång till medarbetare med relevant kompetens.

Publicerad 21 May 2018 00:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag