Insänt: "Viktigt att föräldrarna tar till sig kunskapen"

DEBATT. Tobaksfria dagen som infaller i morgon, 31 maj, har i år temat ”Tobak och hjärtsjukdom". Syftet är att ännu en gång öka medvetandet och kunskapen om sambandet mellan tobak och kardiovaskulära sjukdomar som åder-förkalkning, stroke och hjärtinfarkt. Dessa sjukdomar dödar fler människor i världen än någon annan dödsorsak. Tobaksbruk och passiv rökning ligger bakom cirka 12 procent av dessa sjukdomsfall.

Folkhälsopolitikens plikt är att skydda barnen. Under 1980-talet, när jag satt i förbundsstyrelsen för föreningen ”Vi som inte röker” (VISIR), var målet att år 2015 ha en ungdomsgeneration som varken rökte eller snusade och även få övriga befolkningen att tänka mer på sin hälsa. Än är tyvärr inte målet nått. Tobaksbolagen har varit för starka och aggressiva i sin marknadsföring.

När det så gäller snusning har en studie från Norges Tekniska Naturvetenskapliga Universitet visat att det är betydligt skadligare för blodkärlen än vad man tidigare har vetat om. Det är därför inte bättre att snusa än att röka om man vill hålla sig kärl- och hjärtfrisk.

Ytterligare en aspekt för att sluta med tobaksbruket är en studie om astma i Örebro. Den visar att astma är vanligare bland dem som har utsatts för rökning av föräldrar under barndomen, det är därför viktigt att småbarnsföräldrar tar till sig den kunskapen.

Tobaksbruket i Sverige (2016) kostade samhället minst 30 miljarder kronor per år i sjukvårdskostnader, produktionsbortfall, sjukskrivningar och för tidig död år.

Region Östergötland har länge föredömligt arbetat för att sprida kunskap i det förebyggande hälsoarbetet. Hälso- och sjukvårdspersonal bidrar och stödjer på sitt håll. Men politik och personal kan inte göra allt. Ska vi nå målet, måste vi ha hjälp av Sveriges befolkning!

Det kostar ungefär 15 000-20 000 kr per år att röka/snusa. Varför inte till exempel spara till insats i egen bostad istället? Det blir en bra slant på tio år.

/Gun Jareblad, förste ersättare i Regionfullmäktige (L)

Publicerad 30 May 2018 14:41

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag