Stor ombyggnation på Skolgårda

MOTALA

. Skolgårda skola i Motala står inför en stor om- och tillbyggnation. Bland annat kommer ett nytt kök och matsal byggas.

Av
Pernilla Alsén

I höst startar den ombyggnation på Skolgårda skola, som länge har varit i behov av en ny matsal och ett nytt kök. Lokalerna behöver också anpassas efter modern pedagogik och bli mer flexibla.

Först ut i ombyggnationen är C-huset, som vetter mot Linjegatan. Det är här det nya köket och matsalen kommer att ligga. Arbetet beräknas ta drygt ett år och bli klart runt årsskiftet 2019/2020. Under tiden kan maten lagas och eleverna äta i de befintliga lokalerna.

– Vi bygger flexibelt och tänker att matsalen ska kunna användas även som studieyta eftersom det ändå är stora delar av dagen som matservering inte pågår, säger Fredrik Eklöf, projektchef på fastighetsenheten i ett pressmeddelande.

När matlagning och servering flyttar in i de nya lokalerna kommer dagens matsal och kök att byggas om till undervisningsrum.

– Det kommer att bli nya hemklassrum, men även grupprum som är anpassade efter modern pedagogik. Det är något som verksamheten har saknat, säger Jonas Larsson som är lokalsamordnare på bildningsförvaltningen.

C-huset får därmed en liknande utformning på alla tre plan, och blir ett nav för den teoretiska undervisningen i årskurserna 4-9. Rummen kommer att kunna utnyttjas flexibelt beroende på årskursernas storlek, som kan skifta från år till år.

Under hösten 2019 beräknas nästa etapp komma i gång, detta under förutsättning att pengar avsätts i investeringsbudgeten. Då planeras en stor ombyggnation av B-huset.

– Vi flyttar elevhälsodelen från den centrala ytan och skapar en rejält tilltagen uppehållsyta och cafeteria. Den blir integrerad med biblioteket som flyttas in här, berättar Fredrik Eklöf.

Byggprojektet är upphandlat och lokala entreprenörer har kontrakterats.

– Jag tycker att det är roligt att vi kan nyttja det lokala näringslivet för ett sådant här viktigt projekt. När det är klart kommer de olika delarna av Skolgårda skola att ha knutits ihop till en helhet, säger Fredrik Eklöf.

Inför höstterminen 2020 beräknas hela ombyggnationen vara klar.

Skolgårda är en av kommunens 20 grundskolor, här finns både årskurs F–6 och år 7–9.

Publicerad 07 June 2018 12:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag