Kommunanställda får förmånscykel

MOTALA

. Anställda i Motala kommun kommer att erbjudas förmånscyklar, med syftet att främja både hälsa och klimat.

Av
Pernilla Alsén

Alla medarbetare i Motala kommun kommer från och med i höst att erbjudas en förmånscykel.

– Motala har sedan länge en profil som cykelstad. Nu vill vi utveckla det konceptet och då är det naturligt att erbjuda våra anställda en förmån som främjar både hälsa och klimatet, säger personalnämndens ordförande Rolf Hansson.

Förmånscykeln fungerar så att den anställda hyr den på ett treårigt avtal och betalar en månadskostnad genom ett bruttolöneavdrag, vilket ska vara ekonomiskt fördelaktigt för den anställde.

– Det här är ett sätt för oss att profilera oss som en attraktiv arbetsgivare som värnar medarbetarnas hälsa, säger Rolf Hansson.

Förmånen riktar sig till alla tillsvidareanställda som ännu inte har fyllt 64 år. Efter att de tre åren passerat kan man antingen välja att lämna tillbaka cykeln, eller att lösa ut den till ett då fastställt marknadsvärde.

– Det är ett sätt att främja hälsosamma vanor och få våra medarbetare att må bättre. Det är förstås också positivt om fler kan cykla mer, eftersom det bidrar till en hållbar utveckling, säger personalchef Jonas Forssell.

Han berättar att konceptet fallit väl ut i andra kommuner där det införts.

– Och det är i princip kostnadsneutralt för kommunen genom att uthyrningen sker via ett företag som heter Ecochange, lägger Forsell till.

Publicerad 19 June 2018 14:47