ÖoB går samman med norsk lågpriskedja

SKÄNNINGE

. Affärskedjan ÖoB går samman med den norska lågpriskedjan Europris. Det är Skänningeföretaget Runsvengruppen, tidigare ensam ägare till ÖoB, som i ett pressmeddelande berättar om den norsk-svenska uppgörelsen. Målet är att bli nordens ledande lågpriskedja.

Vi är två bolag som kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt med omfattande erfarenhet av lågprishandel samt ett sortiment, koncept och varumärkeslöfte som är snarlika. Tillsammans kommer vi skapa de bästa av förutsättningar för att stärka vårt kunderbjudande och därigenom vår position på respektive marknad, säger Fredrik Söderberg, vd i Runsvengruppen.

Europris har förvärvat 20 procent av aktiekapitalet i Runsvengruppen, med betalning i aktier i det norska bolaget. Med detta följer en option att förvärva de resterande 80 procenten i den svenska lågpriskedjan om två år, också där med Europrisaktier som betalning. Båda bolagen kommer även fortsättningsvis att drivas som självständiga bolag under egna varumärken och företagsledningar, men tanken är att företagen ska samarbeta med bland annat marknadsföring, digitalisering och konceptutveckling.

Familjen Svensson har ägt och drivit Runsvengruppen i 70 år. Genom att kombinera styrkor med Europris skapar vi nordens starkaste gruppering inom lågprissegmentet. Europris och Runsvengruppen har starka ledningar, kulturer och varumärken vilket ger förutsättningar för ett riktigt bra samarbete. Vi ser fram emot att som långsiktiga ägare fortsätta utveckla och stödja det gemensamma bolaget, säger Oskar Svensson som är styrelseordförande Runsvengruppen.

I nuläget driver de båda bolagen 349 butiker i Norge och Sverige och omsatte sammanlagt över 10 miljarder kronor förra året.

Publicerad 20 June 2018 16:46