Presidentskifte i Rotaryklubben

SKÄNNINGE. Skänninge Rotaryklubb har fått en ny ordförande.

Det är fjärde gången i klubbens historia en kvinna över klubban. Den nya presidenten heter Karin Lindqvist och är till professionen IT-systemchef inom Samhall AB. Lindqvists målsättning för det kommande året är att öka medlemsantalet i klubben och öka förståelsen den rörelse som Rotary utgör.

Presidentskiftet gjordes i samband med att Skänninge Rotaryklubb nyligen avslutade sitt 70:e verksamhetsår med en festlighet i Sandbergsgården i Skänninge.

Publicerad 20 June 2018 09:51