30 miljoner i vite hotar Mjölby

MJÖLBY

. Avloppsreningsverket Mjölkulla i Mjölby släpper ut för mycket kväve i Svartån. Nu hotas kommunen med 30 miljoner kronor i vite.

Avloppsreningsverket i Mjölby överskrider EU:s gränser för hur mycket kväve som får släppas ut till vattendrag. Därför förelägger Länsstyrelsen Östergötland kommunen med 30 miljoner kronor i vite.

Enligt EU:s avloppsdirektiv finns det begränsningar för hur mycket kväve som reningsverken får släppa ut till vattendrag. Svartån är ett känsligt vattendrag och har återkommande problem med övergödning, vilket i sin tur bidrar till övergödningen av Östersjön. En betydande del av tillförseln av kväve till Svartån kommer från det kommunala reningsverket Mjölkulla.

– Vi har jobbat med kvävefrågan under lång tid och har gett kommunen mycket tid att själva minska utsläppen, nu måste vi se handling, säger Karin Sigvardsson, miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Mjölby kommun har vidtagit olika driftsstabiliserande åtgärder av reningsverket, men de har inte varit tillräckliga för att uppfylla kraven, enligt Länsstyrelsen.

– Vi har haft en del störningar på Mjölkulla, säger kommunens vatten- och avfallschef Lars Edenhofer och berättar vidare att olika åtgärder har utförts och att fler kommer att göras den närmaste tiden.

– Det är beklagligt och vi tar föreläggandet på största allvar, men min bedömning är att vi kommer klara gränsvärdenivåerna för 2019. Ett reningsverk är en komplicerad anläggning där både modern teknik och biologi måste samverka och vara i balans om allt ska fungera. Det handlar till stor del om belastningen motsvara vad reningsverket är konstruerat för. Belastningen vi har idag är ojämn och påverkar reningsverkets reningsprocess negativt, menar Lars Edenhofer.

EU-kommissionen upprepade gånger kritiserat Sverige för att inte klara avloppsdirektivets krav, vilket kan ge omfattande bötesbelopp om Sverige fälls. Mjölkulla är ett av flera reningsverk i landet som inte klarar kraven.

Publicerad 28 June 2018 08:24