Erica Rylander, Marianne Sjöö Laisio, Karin Orrefjord och Sofi Detterfelt spelar in podd.

Erica Rylander, Marianne Sjöö Laisio, Karin Orrefjord och Sofi Detterfelt spelar in podd. Foto: Motala kommun

Föräldrar ska nås via podd

MOTALA

. Att nå ut och tränga igenom det ständiga informationsbruset är inte helt enkelt. På förskoleenheten Bråstorp i Motala har man hittat ett nytt sätt att informera föräldrar och vårdnadshavare.

Föräldraråden, som är en viktig del i förskoleverksamheten, kan ibland vara svåra att få till. På Bråstorp i Motala, där förskolorna Västra Bråstorp, Skogsgläntan, Bråstorp och Björkelund ingår, har man börjat spela in podd, som ett försök att nå ut till fler.

– Syftet med poddsändningen är att underlätta för alla vårdnadshavare att ta del av förskolans verksamhet. Podden blir en länk mellan förskolan och hemmet, säger förskolechef Erica Rylander.

Tanken är att alla, även de som inte har möjlighet att komma på ett föräldraråd, på detta sätt ska kunna ta del av viktig information eftersom en podd går att lyssna på var och när som helst, samtidigt som man gör annat.

Sändningen ska ses som ett komplement, poängterar förskolechefen. Förutom podden hålls även utvecklingssamtal och gruppmöten med vårdnadshavarna.

"En länk mellan

förskolan och hemmet"

Podden spelas in i kommunens studio i Rundradiomuseet i Motala. Hittills har två avsnitt spelats in och klippts till lyssnarvänligt format, 15-20 minuter, och målsättningen är att göra minst ett avsnitt per termin.

Alla avsnitt har olika teman, dels handlar det om övergripande frågor som berör förskolans verksamhet i stort, dels om olika projekt på enheten. Vårdnadshavarna har också möjlighet att påverka innehållet, via en särskild mejladress kan de skicka in förslag på ämnen som man önskar att förskolepersonalen tar upp.

– Vår verksamhet måste följa med i utvecklingen i samhället. Det här är ett sätt, menar Erica Rylander.

Publicerad 11 October 2018 06:00

Naturum utökas med aktivitetsbana

Snart öppnar Naturm Tåkern för säsongen. Nu under sportlovet har besökcentret öppet måndag-tisdag samt lördag och söndag. Från mars är det helgöppet, lördag-söndag, och från 1 april till 15 september håller Naturum öppet dagligen.

Årets program, med det övergripande temat "biologisk mångfald", innehåller som vanligt stor bredd och många aktiviteter.

– Vi fortsätter att håva småkryp dagligen under sommarlovet, och alla dagar vi har öppet visar vi Naturum och dagens art, berättar Malin Granlund Feldt, föreståndare för naturum Tåkern.

Nytt för i år är en aktivitetsbana som ska byggas vid grill- och rastplatsen intill parkeringen, där det kommer att finnas plats för både spring, hopp, lek och upptäckarglädje. Tåkerns naturlek invigs 14 april.