Susann Anckarman, Annica Tunholm och Anni Öberg jobbar som djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Östergötland.

Susann Anckarman, Annica Tunholm och Anni Öberg jobbar som djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Östergötland. Foto: Pernilla Alsén

De ansvarar för länets djurhållningsärenden

ÖSTERGÖTLAND

. Tidigare låg ansvaret hos polisen, numera är det länsstyrelsen som ansvarar för det mesta som rör djurhållning.

Av
Pernilla Alsén

Från och med 1 juni är det länsstyrelserna som har ansvar för många av de djuruppgifter som polisen tidigare haft ansvar för. I stora drag innebär det att länsstyrelserna tar över det praktiska när djur omhändertas, man fattar också beslut när det gäller lagen om tillsyn av katter och hundar. Det betyder bland annat länsstyrelsens personal hämtar djur, i de fall det är aktuellt, och de ansvar också för försäljning och eventuell avlivning.

Susann Anckarman och Annica Tunholm började ganska nyligen att arbeta på länsveterinärsenheten, båda kommer från polisen där de också jobbade med djurhållningsfrågor. Deras arbete innefattar bland annat att verkställa omhändertagande av djur och att handlägga tillsynsärenden.

Tunholm poängterar att ett omhändertagande av djur inte behöver bero på vanvård.

– Det finns olika situationer då djur måste tas omhand, till exempel vid Kronofogens avhysningar eller om någon blir hastigt sjuk och inlagd på sjukhus.

Djurskyddshandläggare Anni Öberg berättar att det dagligen kommer in anmälningar om bristande djurhållning, men alla leder inte till någon åtgärd.

– Vissa avskrivs direkt medan en del fall är akuta och måste tas omhand redan samma dag.

Bedömningen som görs påverkas inte av vilket djur det handlar om, alla husdjur som eventuellt far illa tar länsstyrelsens handläggare på lika stort allvar.

– Alla djur är lika viktiga, det kan vara alltifrån akvariefiskar till kossor, förklarar Anni Öberg.

Att djurens välmående och hälsa står i fokus på länsveterinärsenheten förtydligar Susann Anckarman så här:

– Jag har en lapp vid min dator där det står "Du kan inte rädda alla djur i hela världen, men för ett djur är det hela världen."

Vilket ansvar har polisen?

Vissa uppgifter som rör djurhållning ansvarar polisen fortfarande för. I alla ärenden där man upplever sig att ha blivit utsatt för ett brott, då är det polisen man ska kontakta, likaså hanteras alla ärenden utanför kontorstid av polisen. Även när det gäller ärenden då exempelvis en bortsprungen hund eller katt är det polisen som ska kontaktas.

Publicerad 22 October 2018 08:26