Många av landets och länet hjärtstartare kan vara svåra att hitta.

Många av landets och länet hjärtstartare kan vara svåra att hitta. Foto: Pressbild

Svårt att hitta hjärtstartare

ÖSTERGÖTLAND.

Snabb hjärt- och lungräddning med hjärtstartare är det bästa sättet att rädda liv. Men många hjärtstartare är svåra att hitta, menar Hjärt-Lungfonden i sin senaste kartläggning.

Av
Pernilla Alsen

– Att rädda liv vid ett plötsligt hjärtstopp är en kamp mot klockan. För varje minut utan behandling minskar möjligheten till överlevnad med tio procent. Snabb hjärt-lungräddning med hjärtstartare är det bästa sättet att rädda den drabbade och förutsätter att hjärtstartare finns nära till hands, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd i ett pressmeddelande.

Tack vare framgångsrik forskning, fler hjärtstartare och förbättrade HLR-kunskaper har antalet som överlever plötsligt hjärtstopp femdubblats sedan millennieskiftet. Trots det var antalet framgångsrika livräddaringripanden endast 638 av de cirka 6 000 fall av plötsligt hjärtstopp som inträffade utanför sjukhus 2017 och där hjärt-lungräddning påbörjades.

Östergötland har nu tre år i rad varit den region i landet där flest personer räddas utanför sjukhus efter ett plötsligt hjärtstopp.

Men hjärtstartarna kan vara svåra att hitta. Bara drygt 16 000 av landets närmare 50 000 hjärtstartare är registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister. I Östergötland finns mellan 600 och 700 startare registrerade.

Dessutom, menar Hjärt-Lungfonden, är hjärtstartarna ofta felplacerade. Trots att två av tre hjärtstopp sker i den egna bostaden finns endast cirka två procent av alla registrerade hjärtstartare i hemmiljö.

– Hjärtstartaren är ett fantastiskt forskningsgenombrott som kan ge människor livet tillbaka. Den bör finnas tillgänglig för alla som drabbas av plötsligt hjärtstopp, oberoende av var de bor. Vi uppmanar fler fastighetsägare, hyresvärdar, föreningar och bostadsområden att skaffa och registrera hjärtstartare, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Så räddar du liv med hjärt-lungräddning

1. Undersök: Kontrollera andningen och leta efter livstecken.

2. Larma: Om personen andas onormalt eller inte alls: Ropa på hjälp och larma 112.

3. Hjärtkompressioner: Placera dina händer på varandra mitt på bröstet. Tryck 30 gånger – cirka två gånger per sekund – och släpp upp bröstkorgen mellan kompressionerna.

4. Inblåsningar: Öppna luftvägarna; lägg en hand på pannan, lyft upp hakan med två fingrar och knip om näsan. Ge två inblåsningar och varva med kompressioner tills du blir avlöst.

5. Hjärtstartare: Om hjärtstartare finns, starta den och följ instruktionerna. Rör inte patienten när du trycker på knappen.

(Källa: Hjärt-Lungfonden)

Publicerad 26 October 2018 10:41