Birger Hagström (KD), Birgitta Gunnarsson (C) Curt Karlsson (L), Cecilia Burenby (S) och Christoffer Sjögren (MP).

Birger Hagström (KD), Birgitta Gunnarsson (C) Curt Karlsson (L), Cecilia Burenby (S) och Christoffer Sjögren (MP). Foto: Pressbild

Nya majoriteten presenterar sig

MJÖLBY. Den nya majoriteten i Mjölby presenterade i förra veckan sitt politiska program. Koalitionen, som kallar sig "Handslag för Mjölby", består av Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. De tyngre ordförandeposterna i nämnderna har fördelats enligt följande:

Socialdemokraterna: kommunstyrelsen, omsorgs- och socialnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden

Liberalerna: utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden

Centern: byggnads- och räddningsnämnden

Publicerad 05 November 2018 09:01