Motala får 25 miljoner (2018-2020) för sitt arbete mot segregation.

Motala får 25 miljoner (2018-2020) för sitt arbete mot segregation. Foto: Mostphotos

Miljoner till Motalas arbete mot segregation

MOTALA

. Motala kommun får 25 miljoner kronor från Tillväxtverket för arbete mot segregation. Vilkoret är att pengarna ska gå till insatser inom fem olika fokusområden som regeringen pekat ut.

Motala är en av 32 kommuner i landet som har haft möjlighet att ansöka om statliga medel för att stärka det långsiktiga arbetet med att minska segregationen i utsatta områden. Nu har 25 miljoner kronor , fördelat på tre år, beviljats kommunen. Pengarna kommer från Tillväxtverket avser insatser mot segregation inom följande områden:

    Minskad boendesegregation

    Ökad sysselsättning

    Förbättrade resultat i skolan

    Demokrati och civilsamhälle

    Minskad brottslighet

Just nu pågår en kartläggning av Motala kommun ur ett segregationsperspektiv. Nästa steg blir att identifiera vilka konkreta insatser som kan bli aktuella.

– Det kan röra sig om aktiviteter inom olika verksamheter i kommunens organisation, men också om stöd till föreningslivet exempelvis, säger utvecklingsstrateg och samordnare Lena Henricson på Motala kommun i ett pressmeddelande.

"Vi gör väldigt mycket redan i dag"

– Vi gör väldigt mycket redan i dag, men det är klart att med det här tillskottet kan vi göra ännu mer. Det är viktigt att vi tänker långsiktigt och sektorsövergripande, och jobbar kunskapsbaserat så att vi vet att insatserna verkligen gör nytta. Inte bara på individnivå, utan i hela samhället, menar Henricson.

Linköpings och Norrköpings kommuner har också beviljats ekonomiskt stöd från Tillväxtverket för att stärka det långsiktiga arbetet med att minska segregationen i utsatta områden. 41,4 miljoner respektive 38,9 kommer de två östgötakommunerna få för detta ändamål mellan 2018 och 2020.

Publicerad 16 November 2018 00:00

Naturum utökas med aktivitetsbana

Snart öppnar Naturm Tåkern för säsongen. Nu under sportlovet har besökcentret öppet måndag-tisdag samt lördag och söndag. Från mars är det helgöppet, lördag-söndag, och från 1 april till 15 september håller Naturum öppet dagligen.

Årets program, med det övergripande temat "biologisk mångfald", innehåller som vanligt stor bredd och många aktiviteter.

– Vi fortsätter att håva småkryp dagligen under sommarlovet, och alla dagar vi har öppet visar vi Naturum och dagens art, berättar Malin Granlund Feldt, föreståndare för naturum Tåkern.

Nytt för i år är en aktivitetsbana som ska byggas vid grill- och rastplatsen intill parkeringen, där det kommer att finnas plats för både spring, hopp, lek och upptäckarglädje. Tåkerns naturlek invigs 14 april.