Anstalten i Skänninge ska byggas ut med närmare 100 platser.

Anstalten i Skänninge ska byggas ut med närmare 100 platser. Foto: Pressbild

Skänningeanstalten ska byggas ut

"Ett nytt läge för svensk kriminalvård"

SKÄNNINGE

. Kriminalvården växer och bygger ut, bland annat i Skänninge. Enligt generaldirektör Nils Öberg kommer det att bli ny- och tillbyggnationer av anstalter och häkten på tretton orter runt om i landet.

Av
Pernilla Alsen

De verksamheter som berörs är anstalterna Hall, Kumla, Rödjan, Skenäs, Skogome, Skänninge, Storboda, Sörbyn och Österåker samt häktena i Borås, Halmstad, Gävle och Kristianstad.

– Det är ett nytt läge för svensk kriminalvård. Vi väljer nu att bygga ut och bygga nytt för att öka antalet platser i anstalter och häkten, säger generaldirektör Nils Öberg i ett pressmeddelande.

Totalt handlar det om drygt 900 anstaltsplatser och 200 häktesplatser i landet och för Skänningeanstaltens del rör det om en utökning med närmare 100 platser. Man ska även se över behovet av lokaler för sysselsättning och administration. Beläggningen på landets anstalter och häkten är mycket hög, runt 99 procents på häkten och 97 procent i anstalt, en situation som väntas bestå. Straffskärpningar, befolkningsökning och brottsutveckling är några av de faktorer som pekar på att antalet intagna kommer att fortsätta öka.

På lång sikt planerar man också att bygga helt nya anstalter på några platser, exempelvis i Skåne.

– Det är inte bara behovet av fler platser som påverkar Kriminalvårdens beslut. Slitaget på Kriminalvårdens lokaler är högt och i delar är underhållet eftersatt. Många byggnader är gamla och slitna. Därför måste platser stängas löpande, ibland för renovering, ibland permanent. Det skapar också behov av ny- och tillbyggnad, förklarar Björn Myrberg, som är ekonomi- och fastighetsdirektör på Kriminalvården.

Beslutet om Kriminalvårdens utbyggnad är fattat, men det kommer att dröja innan det blir verklighet.

– Vi är i ett väldigt tidigt skede. Det kommer att ta tid och vara kantat av en mängd olika ekonomiska, logistiska, politiska och tekniska frågor som måste lösas. Men det är nu vi i Kriminalvården måste fatta beslut om att utöka vår kapacitet, menar Björn Myrberg.

Publicerad 20 November 2018 09:30