SVT har kartlagt förhållandet mellan könsfördelningen bland kommuninvånarna respektive kommunfullmäktige.

SVT har kartlagt förhållandet mellan könsfördelningen bland kommuninvånarna respektive kommunfullmäktige. Foto: Genrebild/Mostphotos

Här råder minst jämlikhet i kommunfullmäktige

ÖSTERGÖTLAND

. Kinda är den kommun i hela landet där könsfördelningen bland kommuninvånare kontra kommunfullmäktige är mest ojämlik. Även i Vadstenas och Motalas kommunfullmäktige är skillnaden stor mellan andelen män och kvinnor.

Av
Pernilla Alsen

I Kindas kommunfullmäktige (KF) är 69 procent i män och 31 procent kvinnor, vilket jämförts med kommuninvånarna där fördelningen är 51 procent män och 49 procent kvinnor. Siffrorna kommer från en kartläggning som SVT har gjort.

I både Vadstena och Motala är 63 procent av KF-ledamöterna män och 37 procent kvinnor, medan fördelningen bland kommuninvånarna är 49 procent män och 51 procent kvinnor i Vadstena och i Motala 50-50.

I Ödeshög är motsvarande förhållande 57 procent män och 43 procent kvinnor i kommunfullmäktige, medan könsfördelningen bland kommuninvånarna är 51 procent män och 49 procent kvinnor.

Boxholms kommunfullmäktige består av 62 procent män och 38 procent kvinnor, medan förhållandet män och kvinnor bland kommuninvånarna är 52 respektive 48 procent.

I Mjölbys kommunfullmäktige är fördelningen 51-49 till männens fördel samtidigt som det bland kommuninvånarna finns lika många män som kvinnor.

Publicerad 23 November 2018 10:12