Tobias Sjögren, näringslivschef i Mjölby kommun, är hoppfull inför Galleria Kvarnens framtid.

Tobias Sjögren, näringslivschef i Mjölby kommun, är hoppfull inför Galleria Kvarnens framtid. Foto/montage: Pernilla Alsén

Så ska gallerian få nytt liv

"Vi för samtal och arbetar för att de ska kunna etablera sig här"

MJÖLBY.

I går hölls ett möte för handlarna i Mjölby där kommunen redogjorde för planerna när det gäller Galleria Kvarnen. Upprustning av lokalerna, ett längre gångfartsstråk på Kungsvägen och fortsatt jakt på nya hyresgäster stod på agendan.

Av
Pernilla Alsén

I somras tog kommunen över Galleria Kvarnen som ett försök att vända den negativa trenden med flyende hyresgäster och vad kommunen beskriver som bristande engagemang från tidigare fastighetsägare. Sedan dess har kommunen bland annat fört samtal med presumtiva hyresgäster och anlitat en extern firma, Retail & Shopping Centre Development (RSD), som numera ansvarar för driften av gallerian.

Kommunfullmäktigesalen i Mjölby stadshus var i stort sett fylld till sista plats när handlarna skulle informeras om de kommande planerna och arbetet runt Galleria Kvarnen och Mjölby stadskärna. Värd för mötet var kommunens näringslivschef Torbjörn Sjögren, som bland annat berättade om planerna på att få in en ny hyresgäst i Willys före detta butik. Förhoppningen är att livsmedelskedjan Östenssons, som i dagsläget har butiker i Motala, Vadstena och Skänninge, ska etablera sig i gallerian.

– Vi för samtal och arbetar för att de ska kunna etablera sig här, det finns en gemensam vilja, säger Sjögren samtidigt som han poängterar att ingenting är klart än.

– Men vår förhoppning är att det finns en Östenssonsbutik i gallerian nästa höst, det skulle vara ett viktigt lyft, lägger han till.

"Vår förhoppning är att det finns en Östenssonsbutik i gallerian nästa höst"

På plats på mötet fanns också representanter från RSD, de som – i ett första läge – fram till och med juni 2019 tar hand om centrumledning och marknadsföring. Chefsanalytiker Lisa Lagerén redogjorde på ett entusiastiskt sätt för hur hon tolkar Mjölbys läge och situation som handelsstad. Sammanfattningsvis ser hon positiv på stadens potential och ser goda chanser för Mjölby att ha ett levande och lönsamt centrum.

Hon fick medhåll av RSD:s vd Anna Wikerman som berättade kort om åtgärder som gjorts och ska göras. Bland annat kommer gallerian få vad man beskriver som "en uppfräschning". En annan sak som enligt Wikerman skulle öka tillgängligheten och trivseln i stadskärnan är att göra gångfartsområdet på Kungsvägen längre, fram till bron över ån, detta för att man på ett smidigare sätt ska kunna gå mellan butikena som ligger på varsin sida av gatan.

– Det är ingen stor sak, det är egentligen bara att flytta skylten, säger hon och understryker att parkeringsplatserna längs sträckan kommer att finnas kvar.

Vid sidan av att miljön i och runt omkring gallerian uppdateras utlovar även RSD:s representanter fullt fokus på att få in nya hyresgäster i de vakanta lokalerna.

Efter mötet hördes några missnöjda röster från affärsinnehavare, som hade hoppats på mer information.

– Det känns som vi hört det här förut, man hade hoppats på lite mer konkreta saker, menar några av dem som inte vill uttala sig med namn i tidningen.

Publicerad 06 December 2018 16:39