Den politiska majoriteten i Vadstena har presenterat sin budget.

Den politiska majoriteten i Vadstena har presenterat sin budget. Foto: Arkiv

Majoriteten presenterar sin budget

Av
Pernilla Alsén

VADSTENA. Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet i Vadstena har bildat majoritet för den kommande mandatperioden och nu har den gemensamma politisk-ekonomiska plattformen formulerats i en mål-och resursplan, vilken presenterades i veckan.

Planen innefattar bland annat områden som befolkningsutveckling, skatter, investeringsutrymme, klimatutmaningen, skolan och bostadsbyggande. Vadstena kommun har som mål att till år 2022/23 ha 8000 invånare.

– Vår samhällsbyggnadsförvaltning är rustad och har hög kompetens. Vi har goda förutsättningar för byggandet av 400 nya bostäder under perioden, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S).

Den totala investeringsbudgeten för perioden 2019-2021 omfattar 352 miljoner kronor och inför det kommande året nämns bland annat satsningar på underhåll av kommunens fastigheter, utveckling av stadsmiljön och tryggare närmiljö i form av gatusanering och belysning längs befintliga gång- och cykelvägar.

Publicerad 07 December 2018 11:20