Under det kommande året väntas en stark jobbtillväxt i Östergötlands län. Enligt en prognos från Arbetsförmedlingen kommer omkring 3 000 fler ha arbete i slutet av nästa år.

Under det kommande året väntas en stark jobbtillväxt i Östergötlands län. Enligt en prognos från Arbetsförmedlingen kommer omkring 3 000 fler ha arbete i slutet av nästa år. Foto: Mostphotos

Tusentals nya jobb nästa år

ÖSTERGÖTLAND. Det ser fortfarande ljust ut på den östgötska arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsätter sjunka samtidigt som allt fler arbetsgivare får svårare att hitta rätt kompetens.

Under det kommande året väntas en stark jobbtillväxt i Östergötlands län. Enligt en prognos från Arbetsförmedlingen kommer omkring 3 000 fler ha arbete i slutet av nästa år. Tillväxten sker i både offentlig och privat sektor och omfattar nästan alla branscher.

– Det är mycket glädjande att vi får fler jobb i länet. Men ska vi lösa bristen på utbildad arbetskraft krävs insatser på flera fronter. Förbättrad studie- och yrkesvägledning och en tydligare koppling mellan skola och näringsliv är några exempel, menar Håkan Lindell som är analytiker på Arbetsförmedlingen.

I slutet av nästa år beräknas över 209 000 personer vara sysselsatta vid länets arbetsplatser. Jämfört med 2015 är det nästan 15 000 fler. Arbetslösheten i länet fortsätter att sjunka och beräknas nästa år landa på en nivå som är den lägsta sedan 2008. Trots det kommer det att finnas drygt 17 000 arbetslösa vid slutet av 2019, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Många arbetssökande har svårt att få fäste på arbetsmarknaden, bland annat på grund av för kort utbildning.

"Viktigt att vi fortsätter att vägleda och matcha till arbete genom utbildning"

– I Östergötland finns det för närvarande närmare 7 000 arbetslösa som saknar gymnasieutbildning. Det är alldeles för många, i synnerhet mot bakgrund av att en gymnasieutbildning ofta är ett grundkrav för att få en anställning. Därför är det så viktigt att vi fortsätter att vägleda och matcha till arbete genom utbildning, säger Håkan Lindell.

Publicerad 23 December 2018 00:00