Från och med årsskiftet är det fri tandvård för barn och unga upp till 23 år.

Från och med årsskiftet är det fri tandvård för barn och unga upp till 23 år. Foto: Mostphotos

Nya regler: Fri tandvård upp till 23 år

Av
Pernilla Alsen

ÖSTERGÖTLAND. Vid årsskiftet skedde en del förändringar när det gäller patientavgifter och rättigheter inom vård och tandvård. Det skriver Region Östergötland på sin hemsida.

Bland annat ändras högkostnadsskyddet för öppenvård från 1 100 kronor till 1 150 kronor. Det innebär att patienten sammanlagt betalar högst 1 150 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader, därefter får man ett så kallat frikort. Även högkostnadsskyddet för läkemedel höjs med 50 kronor, vilket betyder att man numera betalar högst 2300 kronor under ett år för receptbelagda läkemedel.

En annan förändring är att den så kallade vårdgarantin i primärvården. Hittills har högst sju dagars väntan gällt för läkarbesök på vårdcentral, nu kortas väntetiden till tre dagar. Dessutom utökas vårdgarantin till att omfatta medicinsk bedömning av alla legitimerade yrkesgrupper inom primärvården, inklusive kuratorer.

Vid årsskiftet höjdes också åldern för fri tandvård, vilket innebär att barn och unga upp till och med det år de fyller 23 har rätt till kostnadsfri tandvård.

Nu gäller också nya regler för avbokning av vårdbesök i Region Östergötland. Patienter som uteblir eller avbokar senare än 24 timmar får betala 200 kronor för vårdbesöket. Vissa besök är undantagna från tidsgränsen, här nämns exempelvis besök hos barn- och ungdomspykiatrin.

Publicerad 09 January 2019 13:26