Kommunen har tagit fram ett förslag på hur den nya sträckningen av Östgötaleden kan komma att se ut.

Kommunen har tagit fram ett förslag på hur den nya sträckningen av Östgötaleden kan komma att se ut. Karta: Vadstena kommun

Östgötaleden utökas i Vadstena

VADSTENA.

Östgötaleden ska utökas. Den nya sträckan är tänkt att gå genom och runt Vadstena.

Av
Pernilla Alsén

Östgötaleden, som är en vandringsled som sträcker sig över stora delar av Östergötland, ska utökas. I ett samarbete mellan Vadstena kommun, Region Östergötland och lokala aktörer ska leden nu anläggas i Vadstena.

Syftet med leden är att förbättra förutsättningarna för ett ökat friluftsliv. Sträckningen kommer att gå genom Vadstena tätort och binda samman kommunen i tre väderstreck. Vadstena kommun har tagit fram ett förslag på den nya sträckningen, som bitvis är tänkt att samordnas med den redan befintliga Pilgrimsleden.

– Men detta är bara är ett förslag till dess att berörda markägare gett sitt medgivande, betonar kommunens kultur- och fritidschef Maria Jönsson.

Förslaget ska på sikt att kompletteras med rundslingor och sidostråk framtagna i lokal samverkan, berättar Jönsson.

– Det har inte tagits fram något fortsatt förslag norrut eller österut än, men alternativ har diskuterats, säger Maria Jönsson.

Nya sträckor ska läggas till Östgötaleden.

Nya sträckor ska läggas till Östgötaleden. Foto: Mostphotos

Publicerad 14 January 2019 00:00