Roger Max, säkerhetssamordnare i Mjölby kommun, är initiativtagare och projektledare för Tillsammans mot nätdroger.Foto: Pernilla Alsén

Roger Max, säkerhetssamordnare i Mjölby kommun, är initiativtagare och projektledare för Tillsammans mot nätdroger.Foto: Pernilla Alsén Foto: Pernilla Alsén

De samverkar mot nätdroger

"Målet är bland annat ökad trygghet för personalen"

MJÖLBY.

Nu ska det bli svårare att köpa och sälja droger via post i Mjölby. I projektet "Tillsammans mot nätdroger" går polis, handlare, länsstyrelse och kommun samman, bland annat för att öka tryggheten för paketombudens personal.

Av
Pernilla Alsén

Projektet är ett samarbete mellan polis, handlare i Mjölby kommun tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och kommunen. Initativtagare och projektledare är Roger Max som är säkerhetssamordnare i Mjölby kommun.

– Målet är bland annat en ökad trygghet för butikspersonalen, det är en arbetsmiljöfråga. En del känner sig rädda och otrygga, säger Roger Max som berättar att det hänt att butikspersonal på andra håll i länet hamnat i hotfulla situationer i samband med hämtning av paket som visat sig innehålla droger.

Projektet , som i ett första läge ska pågå ett halvår, påbörjades i december med syftet att motverka drogförsäljning via interet. Tanken är bland annat att butikspersonal som hanterar post och paket ska få kännedom hur och när de kan kontakta polisen.

"Målet är bland annat ökad trygghet för personalen"

Idén kommer från Norrland, där samma projekt startades upp för några år sedan.

– Där har man sett en väsentlig skillnad, vi hoppas att projektet ska ge liknande resultat här, menar Max.

– Förutom att paketombuden ska känna sig tryggare och veta var man ska vända sig är också målet att bromsa utveckligen när det gäller spridningen av narkotika.

Förhoppningen, berättar Roger Max, är att samarbetet ska fortsätta även efter projektet avslutats och att fler ombud ansluter. Mjölby är först ut i länet, så Max hoppas också att alla andra kommuner i länet ska göra samma sak.

Deltagare

i projektet:

ICA Supermarket, Time, Gulf i Mantorp, Postnord, Polisen, Länsstyrelsen i Östergötland

och Mjölby kommun

Publicerad 18 January 2019 11:00