Över 9 miljoner kronor har betalats ut till östgötska vattenprojekt.

Över 9 miljoner kronor har betalats ut till östgötska vattenprojekt. Foto: Mostphotos

Miljoner till länets vattenprojekt

"Sommarens torka har tydligt visat att vi behöver åtgärder"

ÖSTERGÖTLAND.

Ett 20-tal våtmarksprojekt i Östergötland får dela på 9,5 miljoner kronor. Pengarna, som betalas ut i form av statsbidrag, fördelas av länsstyrelsen.

Av
Pernilla Alsén

Vid två tillfällen under förra året kunde kommunerna söka pengar för våtmarksprojekt inom den statliga våtmarkssatsningen, som en del i den lokala naturvårdssatsningen (LONA). I Östergötland resulterade vårens ansökningstillfälle i 14 beviljade projekt och höstens 8 projekt.

Totalt har 9,5 miljoner kronor fördelats på olika typer av åtgärder i länet. I vissa fall handlar det om utredningar och planering, i andra fall fysiskt anläggande och genomförande.

Syftet med satsningen är att fler våtmarker ska anläggas och restaureras och att dess vattenhållande förmåga ska öka, vilket är ett sätt att möta klimatrelaterade problem som torka, översvämningar och grundvattenbrist. Åtgärderna gynnar även den biologiska mångfalden, höjer vattenkvaliteten och minskar näringsbelastningen på sjöar och vattendrag.

– Över hundra år av utdikningar, sjösänkningar och andra sätt att bli av med vatten har gjort vårt samhälle sårbart mot de klimatförändringar som tornar upp sig. Sommarens torka har med tydlighet visat att vi behöver åtgärder för att hålla kvar vattnet i landskapet vilket gynnar både samhället och de växt- och djurarter som har problem på grund av bristen på vattenmiljöer, säger Mikael Norén, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland, i ett pressmeddelande.

Vi minskar risken för översvämning

Motala kommun har flitigt sökt medel för våtmarksprojekt under 2018.

– Vi har börjat med förprojekteringen av flera projekt. I ett projekt ska vi skapa våtmarker i en skolskog i Borensbergs tätort, betesmark och längs Östgötaleden. Våtmarkerna ökar hushållning av vatten, gynnar biologisk mångfald, rekreation och ska fungera för utomhuspedagogik för skolan och förskolan. Vi minskar samtidigt risken för översvämning och minskar utsläppen av näringsämnen och tungmetaller till Boren och Motala ström, säger Fia Sundin, kommunekolog i Motala.

Våtmarkssatsningen startade våren 2018 och kommer nu att avslutas, som en följd av den senaste statliga budgeten.

Publicerad 04 February 2019 16:03