7,5 procent av landets manliga befolkning har någon gång köpt sex, enligt länsstyrelsens uppgifter.

7,5 procent av landets manliga befolkning har någon gång köpt sex, enligt länsstyrelsens uppgifter. Foto: Genrebilder/Mostphotos

Kampanj ska motverka sexköp

Samarbete mellan länsstyrelse, polis och Novahuset

ÖSTERGÖTLAND.

7,5 procent av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex. För att motverka prostitution lanserar nu länsstyrelserna i Östergötland, Jönköping och Södermanland en gemensam informationskampanj i samarbete med Polisregion Öst och Novahuset - föreningen mot sexuellt våld.

Av
Pernilla Alsén

Det är övervägande kvinnor som utnyttjas i sexhandeln i dag, men även många män, och det är främst män som köper sexuella tjänster. Enligt en kartläggning som Länsstyrelsen i Stockholm gjort har 7,5 procent av landets manliga befolkning någon gång köpt sex.

Undersökningar visar också att många av sexköparna lever i parrelationer, har barn och ”vanliga jobb”.

– I vår kampanj vill vi visa att oavsett vem sexköparen är, så bidrar hen till att skapa en sexhandel med fysiskt och psykiskt våld, drogmissbruk och utanförskap och att sexköp är ett brott. Kampanjen belyser också det faktum att det alltid är den som utnyttjas i sexhandeln som betalar det högsta priset, säger Maha Eichoue, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland, i ett pressmeddelande.

Det är alltid är den som utnyttjas i sexhandeln som betalar det högsta priset

Kampanjen kommer i första hand att spridas på sociala medier. Målgruppen är allmänheten, med ett särskilt fokus på sexköpare eller potentiella köpare av sexuella tjänster. En annan viktig målgrupp är yrkesverksamma, ideella organisationer och politiskt engagerade som kan bidra till att sprida kampanjen, berättar Länsstyrelsen Östergötland.

Publicerad 11 February 2019 00:00