Rundradiomuseet är en av fastigheterna som Motala kommun planerar att sälja.

Rundradiomuseet är en av fastigheterna som Motala kommun planerar att sälja. Foto: Pernilla Alsén

Kommunen säljer sina fastigheter

"Vi ser behov av att möta upp näringslivets efterfrågan"

MOTALA

. Motala kommun lägger ut flera av sina fastigheter till försäljning. Dessutom planerar man en sanering av marken kring Gamla Motala Verkstad, för att kunna sälja även den.

Av
Pernilla Alsén

Kommunstyrelsen gav i höstas ledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram och redovisa lämpliga objekt till försäljning i kommunens lokalpool. Nu har beslut fattats att lägga ut Rundradiomuseet, Plåtverkstan, Lokverkstan och Granliden till försäljning. Sedan tidigare är det beslutat att även fastigheterna Skogsborg och Aspska villan ska säljas.

Alliansen har länge förespråkat försäljning av fastigheter som inte används inom den kommunala kärnverksamheten.

– Dels handlar det om ekonomiskt perspektiv då kommunen betalar för lokaler man inte använder till sitt huvudsakliga uppdrag. Främst handlar det om att Motala kommun är i tillväxt, och vi ser behov av att möta upp näringslivets efterfrågan på attraktiva markområden, säger kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M) i ett pressmeddelande.

Motala kommun planerar också att inom kort lämna in en ansökan till Länsstyrelsen för att få bidrag till att sanera marken kring Gamla Motala Verkstad. Enligt kommunen finns redan en potentiell köpare med intresse för att utveckla området.

– Vi tror att det finns andra som kan utveckla fastigheterna vi säljer, det är inte kommunens roll. Vi tror att det lokala näringslivet tar bättre hand om dessa objekt än vad kommunen gör idag, menar Kåre Friberg.

Publicerad 20 February 2019 00:00