Närproducerat i fokus när landshövdingen besöker Ödeshög

ÖDESHÖG.

Landshövding Carl-Fredrik Graf besöker Ödeshög i nästa vecka. På programmet står bland annat kommunens arbete med upphandling av närproducerade livsmedel.

Av
Pernilla Alsén

På måndag kommer landshövding Carl-Fredrik Graf till Ödeshög. Kommunen har under flera år arbetat aktivt och framgångsrikt med upphandling av närproducerade livsmedel och har som första kommun i länet nått upp till det första målet i den regionala livsmedelsstrategin på 30 procent närproducerade livsmedel. Frågan står på agendan vid landshövdingens Ödeshögbesök.

Den regionala livsmedelsstrategin togs fram 2016 och arbetet leddes av då av Grafs företrädare, dåvarande landshövdingen Elisabeth Nilsson. Även Vreta Kluster kommer att delta vid landshövdingens besök i Ödeshög för att övergripande beskriva regionens och länsstyrelsens uppdrag vad gäller den regionala livsmedelsstrategin.

Den senaste satsningen i Ödeshög är att servera lake från Vättern på äldreboendet Solgården och landshövdingens besök avslutas med lunch på just lake, direktfiskad från Vättern.

Publicerad 06 March 2019 09:54