Polisen mottog stora mängder ammunition och andra explosiva varor under amnestin.

Polisen mottog stora mängder ammunition och andra explosiva varor under amnestin. Foto: Adobe Stock/Mostphotos

Stora mängder explosivt material lämnat till polisen

ÖSTERGÖTLAND.

170 kilo explosiva varor blev slutresultatet för polisens och region Östs amnesti som avslutades i januari.

Av
Pernilla Alsén

Sveriges första amnesti för explosiva varor genomfördes mellan den 15 oktober 2018 till 11 januari 2019. Under den aktuella perioden kunde den som ville kontakta polisen för att lämna in explosiva varor utan juridiska påföljder.

Amnestin grundar sig i ett regeringsbeslut med syfte att minska den illegala tillgången på explosiva varor kopplat till grov brottslighet.

Under den första veckan, i oktober förra året, fick polisen ta emot ett stort antal ärenden kopplade till amnestin. Därefter minskade trycket något för att sedan öka igen under sista veckan. Totalt registrerades 380 ärenden i polisregion Öst, som innefattar Östergötland, Jönköping och Sörmland, under perioden. Flest antal ärenden, 152 stycken, hade Jönköpings län. I Östergötland behandlades 131 ärenden och i Sörmland (Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping) 97.

Den största delen av de explosiva varor som lämnats till polisen består av sprängmedel och ammunition.

Ärenden i polisområde Östergötland:

Motala 25 st

Linköping 50 st

Norrköping 56 st

Publicerad 13 March 2019 00:00