Mjölby kommun hamnar på tredjeplats av landets kommuner i SKL:s undersökning, när det gäller bygglovshantering.

Mjölby kommun hamnar på tredjeplats av landets kommuner i SKL:s undersökning, när det gäller bygglovshantering. Foto: Arkivbild/Pernilla Alsén

Mjölby beröms för bygglovshantering

Burenby: "Jag vill ge en eloge till de anställda"

MJÖLBY.

Mjölby rankas högt i den undersökning som Sveriges kommuners och landsting (SKL) årligen genomför om hur nöjda företagarna är med kommunernas myndighetsutövning gentemot landets företag.

Av
Pernilla Alsén

Mjölby kommun klättrar 25 placeringar sedan förra mätningen och hamnar på plats 30 i rankingen av totalt 171 kommuner, bäst bland de östgötska kommuner som deltar. Norrköping återfinns på plats 90, Linköping på 124, Finspång på 125 och Motala på 135.

Särskilt nöjda är Mjölbyföretagarna nöjda med kommunens bygglovshantering. Här hamnar Mjölby på en tredjeplats av alla landets kommuner.

– Vi har arbetat konsekvent de senaste åren med att utveckla servicen och myndighetsutövningen gentemot företagen i kommunen. Till exempel har all myndighetsutövande personal utbildats och jag vill verkligen passa på att ge en eloge till de anställda som arbetar med detta och bidrar till det fina resultatet, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby och nämner även det näringslivsråd där man arbetar konkret med att förbättra näringslivsklimatet i kommunen.

Om undersökningen:

SKL:s undersökning är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. De företag som haft ärenden hos kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under 2018 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Publicerad 11 April 2019 00:00