Ger pilotprojektet lyckade resultat är målet att införa hemmonitorering inledningsvis på Lasarettet i Motala.

Ger pilotprojektet lyckade resultat är målet att införa hemmonitorering inledningsvis på Lasarettet i Motala. Foto: Arkivbild/Carolina Fransson

Patienter kan få mäta sina värden hemma

Nytt projekt ska ge ökad delaktighet och trygghet

ÖSTE

Kan akuta insjuknanden undvikas om patienten själv mäter sina värden hemma? Just nu pågår ett e-hälsoprojekt inom Region Östergötland där det undersöks om det är möjligt.

Av
Carolina Fransson

Specialister inom medicinteknik och IT samarbetar med Lasarettet i Motala för att hitta digitala tjänster som ska ge ökad trygghet i hemsjukvården. Projekt Ekosystem för e-hälsa syftar övergripande till att underlätta för patienterna att vara delaktiga i sin egen vård, öka tryggheten samt minska behovet av inläggning på sjukhus.

I projektet tas nu en digital lösning för hemmonitorering fram.

– Det innebär att patienterna själva mäter sina värden hemma, och att mätvärdena sänds digitalt in till sjukvården för bedömning. Vinsten är att patienten kan få en tät uppföljning utan att åka in till sjukhuset, men också att vården kan upptäcka tecken på försämring ännu tidigare i de inskickade värdena, innan patienten själv är medveten om sin försämring, säger Erik Reinicke, som leder projektet Ekosystem för e-hälsa, i ett pressmeddelande.

I arbetet görs en behovs- och processkartläggning i hela regionen där man samlar kunskap och testar funktioner i praktiken. Man tittar också på vilka diagnosgrupper som kan ha nytta av de digitala tjänsterna. Projektet har intervjuat patienter med diabetes, KOL, hjärtsvikt och de mest sköra äldre, där det finns ökade vårdbehov att möta.

Vid hemmonitorering mäter patienten sina värden med exempelvis en våg eller blodtrycksmätare som är ansluten till exempelvis en surfplatta. Värdena skickas in till vården och tas emot och analyseras av medarbetare på kliniken.

Om pilotprojektet ger lyckade resultat är målet att införa hemmonitorering i den dagliga verksamheten i hela regionen och inledningsvis på Lasarettet i Motala med en grupp på fem till tio patienter.

Publicerad 02 May 2019 12:20