Josefin Arvidsson från polisen, Anna Kindborg från räddningstjänsten, Magnus Kring, säkerhetssamordnare i kommunen, Mikael Axelsson, verksamhetschef för drift och anläggning, Helena Wass och Veronica Bodin på Planeringsenheten Gata & Park och Katarina Wahle på Gata & Park och representant från Brottsförebyggande rådet i Motala gick en gemensam promenad för att se över Varamobaden.

Josefin Arvidsson från polisen, Anna Kindborg från räddningstjänsten, Magnus Kring, säkerhetssamordnare i kommunen, Mikael Axelsson, verksamhetschef för drift och anläggning, Helena Wass och Veronica Bodin på Planeringsenheten Gata & Park och Katarina Wahle på Gata & Park och representant från Brottsförebyggande rådet i Motala gick en gemensam promenad för att se över Varamobaden. Foto: Carolina Fransson

Varamon ska bli tryggare och renare

Kommunen, räddningstjänsten och polisen ser över åtgärder

MOTALA.

Hur kan Varamobaden bli en tryggare och renare plats att vara på? Det har Motala kommun, polisen och räddningstjänsten tittat närmare på under en gemensam promenad i området.

Av
Carolina Fransson

Förra årets varma sommar gjorde att tusentals badgäster, i stort sett varje dag, besökte Varamobaden. För att badgästernas upplevelser ska bli så trevliga som möjligt krävs det att det är säkert och rent i området. Därför ser nu kommunen med säkerhetssamordnare, representanter från Planeringsenheten Gata & Park och Brottsförebyggande rådet, polisen och räddningstjänsten över området inför sommarsäsongen. Man vill göra det tydligare för besökarna att hitta, hålla rent och göra rätt.

Fyra välkomstskyltar har satts upp.

Fyra välkomstskyltar har satts upp. Foto: Carolina Fransson

Inför årets säsong har fyra välkomstskyltar med kartor satts upp vid norra och södra infarterna för att besökarna lättare ska kunna lokalisera sig i området. Totalt 13 översiktsskyltar ska också sättas upp vid parkeringsplatserna, och på dem ska det finnas information om var det finns toaletter, rullstolsramper, restauranger med mera. Skyltarna ska bland annat göra det lättare för besökarna att hitta varandra och att hitta tillbaka till sina bilar efter bad.

Ett problem som varit länge är parkeringssituationen. Det är viktigt med framkomlighet i området.

– Många parkerar på båda sidorna om småvägar för att komma så nära stranden som möjligt. Vi har tidigare upplyst dem som ställt sig fel att det finns parkeringsplatser i området, men det har bara lett till att nya bilister ställt sig på de platserna dagen därpå. Förra året började vi med parkeringsanmärkningar till dem som ställde sig fel och vi hoppas på att det och nya parkeringsskyltar som vi sätter upp nu i år ska leda till att man gör rätt, säger Veronica Bodin från Planeringsenheten Gata & Park.

Mikael Axelsson, verksamhetschef för drift och anläggning i Motala kommun, Josefin Arvidsson, kommunpolis i Motala, och Magnus Kring, säkerhetssamordnare i kommunen, diskuterar åtgärder i Varamon. Toaletterna här har setts över inför sommarsäsongen.

Mikael Axelsson, verksamhetschef för drift och anläggning i Motala kommun, Josefin Arvidsson, kommunpolis i Motala, och Magnus Kring, säkerhetssamordnare i kommunen, diskuterar åtgärder i Varamon. Toaletterna här har setts över inför sommarsäsongen. Foto: Carolina Fransson

Just nu läggs ny asfalt i området och toaletterna har också setts över med borttagning av klotter och ny färg. Man har testat att ha toaletterna låsta nattetid för att undvika skadegörelse, men det har i stället gett mer problem i form av att besökarna uträttat sina behov i området i stället. För att undvika det är de nu öppna. Skräpkorgar märks inför i år upp så att det blir lättare att ringa och beskriva vilka korgar som blivit fulla och behöver tömmas.

Hänvisningsskyltar över var man får grilla kommer också att sättas upp. Anna Kindborg från räddningstjänsten berättar att räddningstjänsten tillsammans med Motala kommun och Länsstyrelsen sett över samtliga befintliga grillplatser i kommunen inför sommaren.

Under promenaden föreslås bland annat uppsamlingskärl för fimpar vid trapporna ner till stranden, fler grillplatser längs strandpromenaden och fler livbojar. De medverkande under promenaden kommer nu att sätta sig ner och göra en sammanställning över de förslag på åtgärder som kommit upp och arbeta vidare utifrån dem.

Publicerad 28 May 2019 13:08