Det sorteras i allt högre utsträckning.

Det sorteras i allt högre utsträckning. Foto: Adobe Stock

Ökad återvinning med nya soptunnor

Invånare i Motala och Vadstena sorterar i större utsträckning

MOTALA/VADSTENA.

För ett år sedan började nya sorteringstunnor med fyra fack införas hos villahushållen i Motala och Vadstena kommun. Sedan dess har soppåsarna nästan halverats från tidigare nio kilo per hushåll under två veckor till numera fem kilo per hushåll.

Av
Carolina Fransson

Motalaborna och Vadstenaborna sorterar och återvinner allt mer. Mängden elektronik som slängs fel i soppåsen har minskat med 75 procent sedan alla villahushåll med fyrfack fått en elbox för trasig elektronik. Mängden matsvinn är densamma, men mängden matavfall som läggs i gröna påsen och därmed återvinns till biogas eller biogödsel har ökat från 4 kilo till 6 kilo.

Mängden förpackningar och tidningar återvinns också i allt större utsträckning. Hushållen återvinner i genomsnitt 7 kilo förpackningar och tidningar under två veckor nu jämfört med 5 kilo under två veckor för ett år sedan. Framförallt är det fler plast- och pappersförpackningar som har ökat.

– Det är jättekul att hushållen blivit så duktiga på att sortera. Just att man inte behöver åka iväg till återvinningen utan att man kan sortera hemma tror jag är nyckeln till framgången. Det ska vara lätt att göra rätt, menar Jens Lövgren som är miljösamordnare i Motala kommun till motala.se.

I dagsläget har ett 50-tal kommuner fyrfack och från och med 2021 är det lagstadgat att bostadsnära källsortering ska införas i alla bostäder.

Publicerad 10 June 2019 15:58