Region Östergötland ska bli en attraktivare arbetsplats.

Region Östergötland ska bli en attraktivare arbetsplats. Foto: Arkivbild

Satsning ska ge färre stängda vårdplatser

Region Östergötland prioriterar goda arbetsvillkor

Av
Carolina Fransson

ÖSTERGÖTLAND. Koalition för Östergötland satsar 198 miljoner kronor på goda arbetsvillkor och på att göra Region Östergötland till en attraktiv arbetsplats under de kommande tre åren. För att klara en säker vård av hög kvalitet för invånarna och undvika stängda vårdplatser är det viktigt att rekrytera rätt kompetens och att rätt kompetens stannar kvar, menar man och därför gör man satsningen. Koalition för Östergötlands satsning på medarbetarna är en del av Strategisk plan med treårsbudget 2020-2022. I den planen står det att Region Östergötland ska belöna lång erfarenhet och utveckling hos arbetsgivaren, utveckla generationsväxlingsmöjligheter där medarbetare är kvar i arbetslivet längre och verkar som mentorer, arbeta aktivt för att åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, säkerställa att heltid är norm i alla verksamheter och arbeta för att medarbetarna orkar jobba heltid.

Publicerad 14 June 2019 08:54