Anders Fröjmark, universitetslektor i historia, inspekterar Helge Björns holk.

Anders Fröjmark, universitetslektor i historia, inspekterar Helge Björns holk.

I Klockrike hedrar man Helge Björn

Det har gått 700 år sedan ortens eget lokalhelgon gick ur tiden

Av
ANN-CHRISTINE ANTONSSON

KLOCKRIKE Trots att kvarlevorna av Helge Björn flyttades till Linköpings domkyrka redan under 1400-talet så har inte Klockrikeborna glömt bort sitt lokalhelgon. I år är det 700 år sedan han förolyckades.

Helge Björn var en omtyckt präst i Klockrike. Enligt uppgift ska han ha förolyckats innan jul år 1309. Hans hustru ska då ha fått dödsbudet att maken hade ramlat av sin häst och slagit ihjäl sig.

Degen blev till sten

Hustrun vägrade först att tro på dödsbudet. Hon var just i färd med julbaket och sa att om hennes man verkligen var död så skulle degbitarna hon hade på bakbordet förvandlas till sten. Vilket de också gjorde. Ett mirakel hade skett. I dag finns de fyra stenarna fortfarande att beskåda i Klockrikes nya kyrka.

Offer- och hälsokälla

Eftersom Helge Björn hade varit en sådan omtyckt man och att det dessutom hänt ett mirakel i samband med hans dödsfall hyllades han sedan som ett lokalhelgon av ortsborna. Han begravdes på den dåvarande kyrkogården.
Det finns också en källa som förknippas med Helge Björn i Klockrike. Källan är belägen öster om den gamla kyrkogården och har enligt uppgift använts både som offer- och hälsokälla. Källan kallas för Helge Björns holk.

Flyttades till Linköping

Cirka 100 år efter hans död flyttades Helge Björns kvarlevor till Linköpings domkyrka där han ligger begravd än i dag.
Sannolikt har detta skett under sken av att hedra Helge Björn. I själva verket kan det ha varit för att han skulle glömmas bort och för att tysta kulten av den helige Björn i Klockrike.
Vid just denna tid försökte man nämligen lansera Nils Hermansson, biskop i Linköping, som helgon vilket skapade ett stort intresse för Linköpings domkyrka. Då ville man inte ha konkurrens av något lokalhelgon i Klockrike.

Glömde inte bort

Trots att Helge Björn flyttades glömdes han inte bort av ortsborna. Klockrikeborna älskade sin Björn och minnet av honom lever kvar än i dag. Både brödstenarna i kyrkan, Helge Björns holk, en väg i samhället som fått hans namn och inte minst uppmärksammandet av hans död för 700 år sedan, är bevis för detta.

Publicerad 21 December 2009 18:59