Lennart och Åse Julander framför sin butik i den vördnadsvärda byggnaden i hörnet av Kyrkogatan och Bispmotalagatan, där denna äldsta butik i Motala legat sedan 1850.

Lennart och Åse Julander framför sin butik i den vördnadsvärda byggnaden i hörnet av Kyrkogatan och Bispmotalagatan, där denna äldsta butik i Motala legat sedan 1850.

Motalas äldsta affär flyttar

Nytt läge för bokhandeln efter 161 år på Kyrkogatan

FLYTT. Nilssons bokhandel, Motala äldsta affär flyttar till Cityhuset efter 161 år i samma byggnad.

Ägarparet Åse och Lennart Julander har bestämt sig för att flytta Motalas äldsta affär Walfrid Nilssons bokhandel, efter 161 år på samma adress, till en mer ändamålsenlig lokal som ligger närmare centrumkärnan. Bokhandeln flyttar till klädaffären Oscar"s gamla lokaler i Cityhuset. Röda korset flyttar in i de gamla lokalerna från Östermalmsgatan.

Start 1850
Bokhandeln, eller boklådan startades i Motala köping år 1850 av Frans Bergsten. Etablerade boklådor var på den tiden ovanliga, böcker såldes mestadels på marknader. 1862 överläts boklådan till Motala Verkstads kamrer H.G Enberg.
År 1890, nio år efter att Motala fick stadsrättigheter övertog bokhandlare Walfrid Nilsson affären som då fick det firmanamn som än i dag gäller. I februari 1922 ombildades företaget till aktiebolag och efter Walfrid Nilssons frånfälle 1926 fortsattes driften av äldsta dottern Elsa Andersson och hennes bröder. På den senare delen av femtiotalet köptes bokhandeln genom en bulvan av Sven Liljedahl.

Julander från 1972

År 1972 köpte Björn Julander Walfrid Nilssons bokhandel. Med stor målmedvetenhet och entusiasm drevs butiken av Björn Julander med stort stöd av hustrun Britt fram till det var dags att 1996 lämna över till en ny generation,
Ny generation
Lennart och Åse Julander gör den största förändringen i boklådans historia när de flyttar till Cityhuset.
Varför flyttar ni och hur känns det?
– Det känns mycket skönt och samtidigt svårt, för vi trivs ju i det gamla historiska huset. Men när väl beslutet togs kändes det helt rätt. Vi får en mer ändamålsenlig lokal, med en mycket bättre överblick och vi kommer närmare torget och centrumkärnan. Det kommer att leda till att kunderna hittar till oss och spontanköpen ökar, avslutar Lennart Julander.

Bokhandlare Walfrid Nilsson bakom disken i sin bokhandel på Kyrko-gatan 2 i Motala.

Bokhandlare Walfrid Nilsson bakom disken i sin bokhandel på Kyrko-gatan 2 i Motala.

Publicerad 23 August 2011 14:00