Slutspurt med Lalandiaplanerna

Informationsmöte planeras i mars

MOTALA. I mars bjuds allmänheten in till nya möten om Lalandias etablering. Då ska kommunens fem nya detaljplaner presenteras, det rapportera Motala och Vadstena tidning.

Fem nya detaljplaner behövs för de områden där Lalandia vill etablera sitt badland och ferieboenden och enligt kommunens planering ska de vara klara för samråd i mars.

Just nu pågår en inventering av trafikläget i dag för att hitta de platser som utifrån dagens situation behöver byggas om. När den inventeringen är färdig inledas etapp två där man ska se över vilka trafiklösningar som måste förändras i och med Lalandia och eventuellt andra etableringar.

Karta över områdena som är aktuella.

Karta över områdena som är aktuella. Foto: Motala kommun

Enligt kommunens beräkningar kommer 500 parkeringsplatser att försvinna genom etableringen. Samtidigt räknar Lalandia och kommunen med att det kommer att behövas 650 nya parkeringar vid badlandet och den nya kommunala simhallen.

Ett annat omfattade arbete som kommunen har gjort under hösten gäller de skyddsvärda träden som finns i Varamon. Alla tallar, ekar och skyddsvärda lövträd i området har inventerats noga av kommunen som har gjort rotkartläggningar för att på så sätt se hur rötterna breder ut sig och vilka skyddsavstånd som ska gälla.

I mars kommer allmänheten att bjudas in till ett större informationsmöte där de nya detaljplanerna ska presenteras. På det mötet kommer även Lalandia att delta.

Lalandias skisser över hur feriehusen kan se ut.

Lalandias skisser över hur feriehusen kan se ut. Foto: Lalandia

Publicerad 03 January 2018 14:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag