Stor investering till Motala - får jätteanläggning för plast

Ger 50 nya arbetstillfällen

MOTALA. Motala får Sveriges största anläggning för sortering av plast. Den nya anläggningen kommer att byggas på Electrolux gamla fabriksområde och kommer att generera ett 50-tal nya arbetstillfällen.

FTI, Förpacknings och tidningsinsamlingen ska bygga Sveriges största och Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. Anläggningen kommer att byggas i Motalas Företagspark, Electrolux gamla fabriksområde och omfatta en yta på 14 000 kvadratmeter. Storleken på anläggningen som nu byggs kommer att klara av hela landets behov av sortering och återvinning av plastförpackningar från både hushåll och verksamheter. Det innebär att Sverige kommer att bli självförsörjande när det gäller sortering av plastförpackningar som ska återvinnas. Plastförpackningarna som FTI samlar från svenska hushåll behöver eftersorteras, tvättas och granuleras, arbetas ner till mindre flingor, innan de kan bli nya produkter. I dag sker detta på en anläggning i Sverige samt tre olika anläggningar i Tyskland. Vilket leder till dyr logistik och långa transporter.

Den nya anläggningen kommer börja byggas upp vid halvårsskiftet 2018 och en provdrift av anläggningen beräknas kunna ske redan i slutet av året. 2019 räknar man med att den nya återvinningsanläggningen ska vara i full drift. Anläggningen kommer att byggas inomhus och all hantering kommer också att ske inomhus, vilket ska minimera risken för störande lukter och ljud.

Publicerad 18 January 2018 12:22

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag