Cyklandet minskar bland barn och unga

Förslaget: Inför kunskapsmål om cykling i läroplanen

MOTALA.

Cyklandet bland barn och unga har minskat, vilket får negativa effekter på deras hälsa och möjligheter att röra sig självständigt. Det fastslår VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som i sin nya kartläggning föreslår en rad olika åtgärder.

Under mitten av 90-talet var det 24 procent av barnen i åldrarna 7-14 år som cyklade dagligen. 2014 hade den siffran sjunkit till till 15 procent. Nu har VTI i ett regeringsuppdrag sammanställt kunskap om tänkbara orsaker till det minskade cyklandet och gett förslag på åtgärder för att vända trenden.

– För att barn och unga ska få möjlighet till ökad och säker cykling föreslår vi att det tas fram en nationell strategi. Vi vill se ett skifte i synsätt från cykling som en fråga om trafiksäkerhet till en fråga som även inkluderar barns och ungas hälsa, självständiga resande och delaktighet, säger Malin Henriksson, forskare på VTI i ett pressmeddelande.

Några ytterligare åtgärder som föreslås i rapporten är bland annat kunskapsmål om cykling i läroplanen, höjd kompetens om barns och ungas cykling bland planerare, och att det säkerställs att alla barn har tillgång till en cykel samt stöldsäkra, trygga och lättillgängliga cykelparkeringar på allmänna platser.

Martin Frodlund är ordförande i Cykelfrämjandet i Östergötland och han tycker det är dags att lyfta blicken och flytta fokuset från hjälmarna och trafiksäkerheten till en fråga om barn och ungdomars hälsa.

– Den kraftiga minskningen är oroande. Då den minskade cykling får negativa effekter på barn och ungas hälsa.

Att den minskade cykling skulle bero på föräldrarnas oro tycker Martin Frodlund är beklagligt.

- Det är en missmatch och en ogrundad rädsla som riskerar att smitta av sig på barnen. Det är betydligt säkrare för ett barn att ge sig ut på en cykeltur i dag än vad det var 70-talet, då varenda unge for omkring på cykel.

Publicerad 23 January 2018 10:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag