De är Sveriges bästa lantmätare

"Det blir ett kvitto på att vi gör ett bra jobb"

MOTALA. Motala har den bästa kommunala lantmäterimyndigheten i hela landet. Det slår det statliga lantmäteriet fast i sin nya granskning.

– Det känns jätteroligt! Det blir ett kvitto på att vi gör ett bra jobb, säger Hugo Andersson förrättningslantmätare och samordnare på lantmäterimyndigheten i Motala.

I en granskning, som utförts av det statliga lantmäteriet, av ärenden som handlagts från mars 2015 till mars 2016 fick Motalas lantmäteri högst betyg av alla kommunala lantmäterimyndigheter i Sverige.

Olika bakgrunder och erfarenheter samt att förrättningslantmätarna är väl insatta i varandras ärenden och har ett gott samarbete det tror Hugo Andersson är nyckeln till deras framgång.

– Vi diskuterar mycket med varandra och på så sätt lär vi oss också mycket av varandra, säger han.

I Motala kommun är det den kommunal lantmäterimyndighet som ansvarar för fastighetsbildningen. De kommuner som inte har en egen sådan myndighet lyder under det statliga lantmäteriet. Hugo Andersson tror att det är positivt för Motala att ha en egen myndighet.

– Vi har kortare handläggningstider än det statliga lantmäteriet. Vi har också service och rådgivning som en naturlig del, säger han.

Publicerad 30 January 2018 12:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag