Toppbetyg till Motalas demensvård

MOTALA.

Demensvården i Motala kommun håller hög kvalitet. Alla vårdboenden i kommunen har uppnått målen för att få bli certifierade enligt Vårdprocessprogram Demens, VPP-demens.

– Det här är ett kvitto på att vi jobbar på ett bra sätt i Motala, säger Boel Eklund, medicinskt ansvarig för rehabilitering och processledare för VPP-demens.

VPP-demens är ett samverkansarbete mellan kommunerna och Närsjukvården i Västra Östergötland. Syftet är att ta fram gemensamma riktlinjer för utredning, vård och behandling inom demensområdet. Varje år delar VPP-demens ut diplom till dem vårdboendena som uppnått målen för certifiering. I Västra Östergötland har åtta av arton vårdboenden med demensavdelningar blivit certifierade och sex av vårdboendena finns i Motala kommun. Målet är att samtliga demensboenden eller demensavdelningar i den västra länsdelen ska lyckas bli certifierade inom en tvåårsperiod.

– Min subjektiva bedömningen är att Östergötland står sig väldigt bra jämfört med andra län. Vi är duktiga på att arbeta med demens, säger Boel Eklund.

I Motala kommun har samtliga vårdboenden med demensavdelningar lyckats att kvalificera sig för att bli certifierade enligt Vårdprocessprogram Demens, VPP-demens. Strandvägen, Solbacken, Björktrasten och Skogsgården har uppnått de fjorton kriterierna för guldnivå och Åkervallen och Strömsborg har uppnått kriterierna för silvernivå. För att nå den aktuella nivån måste enheten uppfylla vissa kriterier, arbetssätt och metoder som rekommenderas inom demensvård. Det handlar bland annat om pedagogiska måltider, rutiner för inflyttning handledning av personal och att ta hänsyn till de boendes levnadsberättelse och personlighet, på individnivå.

– Det här är inga enkla kriterier som du bara fixar till. De kräver arbete och varje år är vi där och checkar av och ser till att boendet lever upp till kriterierna, säger Boel Eklund.

Och enligt henne är det ingen slump att samtliga vårdboenden med demensavdelningar i Motala kommun har lyckats uppnå målen och kriterierna för att bli certifierade.

– Motala är väldigt duktiga på att arbeta med demens och på att ge personalen rätt förutsättningar. Bra förutsättningar för utbildning, pedagogiska måltider och att arbeta med de boendes levnadshistorier och det har gett resultat.

Diplom och blommor delades ut på vårdboendet Åkervallen när de fick ta emot sitt certificate. Personalen där har varit noga med att använda de register som finns och utbilda sig fortlöpande.

– Det höjer yrkets status om vi kan jobba på ett strukturerat sätt och det blir roligare att jobba, säger undersköterskan Paula Rydkvist till Motala kommun.

Publicerad 12 February 2018 16:04

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag