Debatt:

Burkini eller inte?

Mjölbypolitikerna Elin Bäckström (S) och Anneli Sjöstrand (C) förtydligar hur tankarna gått inför beslutet att inte längre tillhanda hålla burkinis på Lundbybadet.

DEBATT. Burkinifrågan på Lundbybadet i Mjölby har väckt känslor. I november (2017) la badet upp en bild på en kvinna i burkini som ett exempel på badkläder man kan ha när man badar. Kritiken då var att vi normaliserade förtrycket genom att framställa burkinin som ett självklart och okomplicerat alternativ till baddräkt eller bikini. När Kultur- och fritidsnämnden nu tar beslut om att inte längre tillhandahålla burkinis kommer kritiken från andra hållet. Vad har vi för rätt att lägga oss i vad kvinnor har på sig? Riskerar inte det här att marginalisera en redan utsatt grupp?

Det här visar vilken komplex fråga det här är. Vi har efter många och långa diskussioner landat i att det rimmar illa med våra värderingar att barn ska behöva täcka sina kroppar, barn ska få vara barn. Vår förhoppning är att beslutet ger oss som jobbar med barn och unga i Mjölby kommun ytterligare en möjlighet till dialog med vårdnadshavare till flickor som finns i en riskmiljö för hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi vill vara tydliga med att det här beslutet bara är en liten del av en stor och komplex fråga. Som vi skriver i vårt beslut, begränsningar av flickors rättigheter är ”inte förenligt med våra jämställda värderingar och normer och vi behöver bevaka att dessa följs i alla våra verksamheter”.

Att bära burkini innebär inte per automatik att man lever under ett förtryck. Man ska även fortsättningsvis känna sig välkommen att bada i burkini på Lundbybadet, det har aldrig varit aktuellt att förbjuda användandet. Men så länge det finns flickor som till exempel riskerar att giftas bort mot sin vilja, som vi har haft flera exempel på i Mjölby kommun, måste vi göra allt vi kan för att fånga upp signalerna långt innan det sker. Hur vi gör det behöver vi fortsätta att diskutera och debattera framöver.

/För majoriteten i Kultur- och fritidsnämnden Anneli Sjöstrand (C) Elin Bäckström (S)

Publicerad 22 March 2018 11:55

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag