ANNONS

Empati och omsorg kommer i första hand

De tröttnade på den dystra bilden av hemtjänsten med otrygga kunder, ständiga personalombyten och en bild av en verksamhet där kunderna varken kände sig sedda eller hörda. Det blev startskottet. I dag driver de tre vännerna Rani, Tobias och Augin företaget Empati Omsorg med mål att bedriva en personligare hemsjukvård med större medkänsla för de äldre.

Empati Omsorg är ett mindre företag som står för en personligt anpassad omvårdnad, service av hög kvalité och kontinuitet. Här bemöts kunderna med stor respekt, ödmjukhet och förståelse.

Alla ska kunna känna sig trygga och ingen äldre ska behöva känna sig osäker eller rädd, säger Tobias Eriksson, verksamhetschef.

– Alla våra kunder har en egen kontaktperson och vi jobbar stenhårt på kontinuiteten bland personalen. Kunderna ska inte behöva känna sig osäkra på vem som kommer hem till dem för att till exempel hjälpa dem med sin personliga hygien. Vi strävar efter en kontinuitet säger Augin Abdo, personalansvarig.

I dag har många av Sveriges kommuner infört lagen om valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänsten. Det innebär att du som kund själv bestämmer vilket företag som du vill ha hjälp av. Kostnaden för hemtjänst är densamma hos kommunen som hos de privata aktörerna. På Empati Omsorg sträcker de ut handen och står välkomna att hjälpa dig i ditt hem så att du kan klara av att bo kvar så länge som du vill. Här behandlas kunderna med respekt, ödmjukhet och förståelse.

– Vi lyssnar på kunden och utvärderar och är det någonting som de inte tycker känns bra eller är missnöjda med så ändrar vi det. Deras delaktighet och egna tankar kring utformningen av insatserna är viktiga för oss, säger Augin.

– Vårt syfte är att erbjuda en hemtjänst med bästa tänkbara stöd. Vi har erfaren, kompetent och flerspråkig personal som ser till att just kundens önskemål och behov uppfylls, säger Tobias.

I dag har Empati Omsorg ett upptagningsområde som täcker hela centrala Motala och i nuläget har de ett tjugotal kunder.

– Vi har inte som mål att bli störst snabbast utan vi vill växa på ett hälsosamt sätt där vi inte tappar kontakten och närheten med kunderna, säger Rani Abdo, ekonomiansvarig.

– Vi har som mål att vara bäst. Vi gör samma jobb som kommunen och de andra privata aktörerna och vi försöker även se lite extra till de mjuka värdena som förhoppningsvis ökar tryggheten hos individen med mer omtanke och med mer fokus på kunderna och vi håller det vi lovar, säger Tobias.

Empati Omsorg erbjuder även tilläggstjänster utöver beslutet och de tjänsterna kan nyttjas av vem som helst oavsett om personerna har beviljats hemtjänst eller inte. Det kan till exempel handla om städning, snöröjning, fönsterputs, handling och trädgårdsskötsel.