Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige.

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige. Genrebild: Adobe stock

Skogsstyrelsen: ”Vi hoppas på en kall och regnig sommar”

SKOG.

Det varma och torra vädret bidrog till ett rekordstort angrepp av granbarkborrar 2018 och i Östergötland angreps 267 000 kubikmeter granskog. Nu förbereder sig myndigheter och markägare inför ett liknande scenario i sommar. "Det kommer troligen bli minst lika stora angrepp i år, säger Mattias Sparf", skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Av
Oskar Andersson

Det var inte bara bränder och torka som drabbade skogsägarna 2018. I Götaland angreps totalt 2,5 miljoner kubikmeter skog till ett värde av cirka en miljard kronor av granbarkborrar. Det är det största angrepp som uppmätts i södra Sverige.

– Det som gjorde angreppet unikt var den varma sommaren. Det var angrepp överallt på grund av torkan, säger Mattias Sparf.

Granbarkborrar angriper granar som är ”stressade” och mindre motståndskraftiga, till exempel på grund av torka. Samtidigt trivs granbarkborrarna i det varma vädret.

– När temperaturen stiger över 18 grader börjar baggarna svärma. Förra året svärmade föräldragenerationen två gånger på våren och sen höll värmen i sig och avkommorna han också med att svärma på sensommaren, säger Mattias Sparf.

Det gjorde att granbarkborrarna kunde föröka sig explosionsartat och i år ser det ut att bli minst lika illa.

– Oavsett väder kommer det finnas minst lika mycket baggar i år och får vi en lika varm sommar som förra året är det katastrof, säger Mattias Sparf.

Granbarkborren blir cirka fyra millimeter lång.

Granbarkborren blir cirka fyra millimeter lång. Foto: Adobe Stock

Enligt Skogsstyrelsens beräkningar skulle en varm och torr sommar kunna leda till att förra årets rekordangrepp femdubblas. Det skulle innebära att 12,5 miljoner kubikmeter skog, till ett värde av cirka sex miljarder kronor, angrips av granbarkborrar i södra Sverige.

Från och med 1 april inrättas därför ett nytt bekämpningsområde av granbarkborrar i södra Sverige. Området omfattar stora delar av Götaland och Svealand och innebär bland annat att Skogsstyrelsen i enskilda fall kan besluta om att stående granar med nya angrepp av granbarkborre ska avverkas och transporteras bort.

– Det signalerar att det är ett skarpt läge, säger Mattias Sparf.

För Skogsstyrelsens del består förberedelserna inför sommaren annars till stor del av att informera markägare om vad man kan göra åt granbarkborrarna – och vad man inte ska göra.

– Många markägare är väldigt oroliga och vill göra något men vi kan inte påverka granbarkborrens angrepp 2019 särskilt mycket i nuläget. Men det finns en del okunskap och vissa åtgärder som görs kan istället förvärra problemet.

Hur stor omfattning angreppen får i år hänger istället mycket på hur vädret blir.

– Vi hoppas på en kall och regnig sommar, avslutar Mattias Sparf.

Fakta

Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge och finns i hela landet. Den förökar sig helst i färska vindfällda granar, men angriper också levande granar.

Hanarna borrar sig in under barken på trädet och gör en parningskammare. Honan gräver gångar ut från parningskammaren där hon lägger sina ägg. Larverna gräver sig sen utåt innan de förpuppasoch så småningom blir nya granbarkborrar.

Källa: Skogsstyrelsen.

Publicerad 18 March 2019 08:49