Det börjar bli dags att utse årets kulturstipendiat i Vadstena.
Det börjar bli dags att utse årets kulturstipendiat i Vadstena.
Foto: Mostphotos
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Vem blir årets kulturstipendiat?Här kan du lämna ditt förslag:

kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se
eller
Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35
592 80 Vadstena

VADSTENA. Det årliga kulturstipendiet i Vadstena är en mångårig tradition som har delats ut sedan sluten av 1970-talet. Nu efterlyser Vadstena kommun nya kandidater som kan bli aktuella för årets kulturstipendium.

Kulturstipendiet, som är på 25 000 kr och delas ut av kultur- och utbildningsnämnden, är avsett att stödja och uppmuntra insatser av såväl kulturaktörer som personer i övrigt som på något sätt har berikat Vadstena kommuns kulturliv. I första hand delas stipendiet ut till kommuninvånare.

På kommunens hemsida kan man läsa om urvalsprocessen:

”Vid val av stipendiat beaktas jämställdhet och mångfald. Vadstena kommun tar också hänsyn till de perspektiv som uppmärksammar hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet.”

Stipendiet delas under 2017 ut under Kulturveckan som infaller vecka 10.

Den som har ett förslag på stipendiat ska lämna detta skriftligen till kultur- och utbildningsnämnden senast den 10 februari.


Tidigare stipendiater:

1979 Ingrid Maria Rappe

1980 Gunnar Sträng

1981 Rolf Erixson

1982 Jan Gustavsson/Jorun Svensk

1983 Per Edqvist/Karl-Göran Eklund(avstår)

1984 Birgittasystrarna

1985 Birger Edlund/Hildur Kratz

1986 Gunnar Storm/Gunnar Samuelsson

1987 Karl Hjalmarsson/Sören Niklasson

1988 Astrid Lande

1989 Hans Lindström

1990 Jan Johansson/Berit Johansson

1991 Nils Engström

1992 Barbro Gustafsson

1993 Teatergruppen strålarna

1994 Anders Peterson/Bertil Wallberg

1995 Vadstena Folkhögskola

1996 Cantuskören

1997 Sven-Ola Svensson

1998 Johan Kronquist/Jesper Lindblad

1999 Dag Källman

2000 Hans Lundberg

2001 Ingrid Haking Raaby

2002 Vadstena Jazz

2003 Anna Forsling och Ida Olai

2004 Torsten Holmberg

2005 Birgitta och Lars Olai

2006 Comedigruppen

2007 Sanna Holmqvist

2008 Rune Lemon

2009 Cathrin och Johan Hesselstrand

2010 Suzanne Möller

2011 Hans Bengtsson

2012 Annagreta Grandin

2013 Martin Hellström/Johan Martinsson

2014 Rasmus Sköld

2015 Marianne Anderson

2016 Claes Westling


Publicerad: 04. januari 2017 11:00
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Östgötatidningen

Startsidan just nu
EFTERTEXTBANNERS