Foto: Mostphotos.com

Insänt: Obegripligt handlande av regeringen

INSÄNT. En regering som kallar sig feministisk vill ge kvinnor nästintill näringsförbud, när den nu lägger fram Reepalus förslag om vinstbegränsningar. Påhejad av Vänsterpartiet föreslår de vinsttak för privata företag och därmed hindra fri företagsamhet och för kvinnor i synnerhet. Det finns nämligen ingen bransch, där så många kvinnor driver och leder företag som i välfärdssektorn vård och omsorg.

Vänsterns motstånd att våra skattepengar ej ska gå till vinster i välfärden, motsägs av att de själva lade ett förslag om att staten ska garantera intäkter de första 10 – 15 åren för byggbolag som bygger bostäder i glesbygden! Byggbolag – antingen de bygger bostäder, sjukhus, vårdcentraler - är en genuint manlig bransch och bostäder är minsann välfärd. De manliga byggarbetarna får tjäna pengar på välfärden! Företag som levererar teknisk medicinsk utrustning får göra obegränsad vinst. För att inte tala om läkemedelsbolagen!

Men de kvinnor som driver små företag inom vård och omsorg kommer inte kunna driva fri företagsamhet genom dessa begränsningar! Av drygt 14.000 vård- och omsorgsföretag har 93 % färre än 20 anställda. 87 % av vårdföretagen har färre än tio anställda. För många utrikesfödda kvinnor, som har långt till arbetsmarknaden, är det ett passande arbete och första steg in att arbeta inom vård och omsorg, då de har stor erfarenhet att ta hand om sin familj och gamla släktingar.

Alla dessa kvinnor vill kunna tjäna pengar på sin kompetens och kunnande på samma villkor som män. Deras företag måste få ha vinst för att kunna utveckla sina företag vidare, köpa in ny, ofta dyr utrustning, utbilda personal och nyanställa! Vinstbegränsningar innebär att företag stagnerar, om de inte kan samla på sig ett resultatkapital. De oseriösa företag som har lurat skattebetalarna har nu sanerats bort. De vårdverksamheter – både i offentlig och privat regi – som inte sköter sin uppgift får också stå vid skampålen i media. Men skillnaden blir då att de privata utrangeras, medan de offentliga får mer skattepengar. Men om kvalitetsmedvetandet inte finns, så hjälper det inte!

Det är obegripligt att en feministisk regering lägger fram detta orimliga förslag! Förmodligen ser de inte tecknet på grav manlig härskarteknik!

Gun Jareblad (L)

Cari Rylander (L)

Inger Lorentzson (L)

Margareta Fallsvik (L)

Ledamöter i Liberala Kvinnor

Publicerad 27 January 2018 00:00