Annika Jokela på Trafikverket.

Annika Jokela på Trafikverket. Foto: Pressbild

Tillfälliga regler ska påskynda utbyggnad av bredband på landet

Mer personal ute i fält ska hjälpa till

INTERNET. För att påskynda bredbandsutbyggnaden på landsbygden inför Trafikverket tillfälliga regler. De nya bestämmelserna gör det möjligt att lägga bredband på fler platser i vägområdet vid mindre vägar.

– Ibland saknar lågtrafikerade vägar ytterslänt och släntfot, och det är där som Trafikverket normalt vill att ledningar grävs ner. För att underlätta för utbyggnaden av bredband, öppnar vi därför upp för fler alternativa anläggningsplatser av bredband längs vägen, säger Annika Jokela, verksamhetsutvecklare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

De tillfälliga reglerna infördes den 1 april. För att påskynda utbygganden ytterligare kommer Trafikverket dessutom att tillsätta mer personal ute i fält för att stötta ledningsägarna och för att kontrollera att besluten följs.

Samtidigt har Trafikverket lyckats korta ner sina handläggningstider. För ett år sedan tog ett ärende fyra månader, att jämföra med en handläggningstid på sju veckor i dagsläget.

Ett nytt standardavtal väntas vara klart senast den 1 december 2019 efter förhandlingar med branschen.

Publicerad 15 April 2019 08:42