Tidigare har arbetsgivare kunnat erbjuda anställningar där de betalat ut hela lönen för att sedan få en ersättning i efterhand från staten. Nu ska det ändras efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartier, Liberalerna och Centerpartiet.

Tidigare har arbetsgivare kunnat erbjuda anställningar där de betalat ut hela lönen för att sedan få en ersättning i efterhand från staten. Nu ska det ändras efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartier, Liberalerna och Centerpartiet. Foto: Adobe Stock

Fler nyanlända ska få jobb – regeringen föreslår en ny väg till arbete

Ska minska kostnader för kommuner och arbetsgivare

SVERIGE.

Regeringen föreslår en rad lagändringar för att införa en ny arbetsmodell för att få fler i arbete. Genom etableringsjobb ska nyanlända och långtidsarbetslösa med hjälp av statligt stöd få jobb.

Av
Andreas Holm

Tidigare har arbetsgivare kunnat erbjuda anställningar där de betalat ut hela lönen för att sedan få en ersättning i efterhand från staten. Nu ska det ändras efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartier, Liberalerna och Centerpartiet.

"Syftet är att öka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden", skriver Arbetsmarknadsdepartementet i promemorian.

Etableringsjobben innebär att personen nu får sin lön från två håll, dels från sin arbetsgivare och dels en ersättning från staten. Det är upp till varje individ att själv ansöka om detta stöd. I kombination med arbete ska nyanlända ges möjlighet att få utbildning i svenska språket.

Enligt förslaget kan etableringsjobb ge ökade skatteinkomster och minskade kostnader för försörjningsstöd för landets kommuner och vara ett billigare alternativ för arbetsgivare, som då "kan betala en lägre lön om de anställer personer utan stöd".

Däremot pekar Arbetsmarknadsdepartementet på att både kostnader och administrativ belastning ökar för både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, men att detta kommer minska då ansökningarna för stödet kommer att ske elektroniskt och automatiserat. "Belastningen på myndigheterna torde därför vara begränsade när systemstödet är på plats.", står att läsa i rapporten.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Publicerad 01 July 2019 00:00