Kommersiellt torskfiske stoppas akut i södra Östersjön.

Kommersiellt torskfiske stoppas akut i södra Östersjön. Foto: Adobe stock

Akut stopp för torskfiske i södra Östersjön

Förbudet ska skydda artens fortbestånd

SVERIGE.

Från idag, den 24 juli, stoppar EU-kommissionen allt kommersiellt fiske av torsk i södra Östersjön. Det är en nödåtgärd för att skydda det östra torskbeståndet i Östersjön och förbudet gäller året ut.

Av
Mattias Grenholm

Fritidsfisket påverkas inte av förbudet, meddelar Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

– Torsken har bekymmer för att det är problem med syrebrist, minskad salthalt och att beståndet är hårt utsatt för parasiter. Om man tittar på den naturliga dödligheten är den tre gånger högre än vad fisket är, säger Martin Rydgren, handläggare på myndigheten, till TT.

Detta är första gången som EU-kommissionen beslutar om en liknande nödåtgärd för en art i Östersjön. För svensk del innebär det ett förbud för kommersiellt fiske av torsk från Falsterbo upp till Kalmar.

Vissa undantag ges för småskaliga kustfiskare som använder så kallade passiva redskap. Om torsk uppgår till högst 10 procent av totalfångsten tillåts man behålla den.

Yrkesfiskare som oavsiktligt får torsk som bifångst får landa den om de använt nät med maskstorlek på högst 45 millimeter.

Publicerad 24 July 2019 00:00