En allt ovanligare syn på landets skolor.

En allt ovanligare syn på landets skolor. Foto: Warloka79/Adobe Stock

Allt fler kommuner slutar med skolfotografering

För mycket administrativt arbete

SVERIGE. Lagen om GDPR gör att allt fler kommuner i landet slutar med skolfotografering, rapporterar SVT Nyheter. ”Det är högst olyckligt, framför allt för att vi vet att skolor och elever vill ha kvar det”, säger Magnus Bagge på Sveriges Elevfotografers Riksförbund till tv-kanalen.

SVT Nyheter har frågat kommunerna om skälet till att man slutar med skolfotografering.

Många svarar att det har blivit för mycket administrativt arbete eftersom alla vårdnadshavare måste skriva under ett samtyckesdokument inför varje fotografering. Vissa kommuner framhåller också att det faktiskt inte ingår i skolans uppdrag att erbjuda klassfotografier.

En kommun som precis infört ett förbud mot skolfotografering är Malmö stad.

– Efter GDPR ser vi att vi inte kan hantera skolfotograferingen utifrån den lagliga grunden, säger grundskoleförvaltningens chef Mats Johnsson till SVT Nyheter.

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU. Den har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Samtycke kan vanligtvis inte användas som rättslig grund för behandling av personuppgifter i skolan. Samtycke kan inte utgöra giltig rättslig grund när det råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige och det därför inte är sannolikt att samtycket har lämnats frivilligt. Ett sådant ojämlikt förhållande är det oftast mellan en elev och skolan. Samtycke kan därför användas endast vid behandling av personuppgifter som sker utanför skolans ordinarie verksamhet, exempelvis vid skolfotografering.

Källa: Datainspektionen

Publicerad 19 August 2019 11:34